Lekári proti zahrnutiu zdravotníctva do smernice o službách

Krátka správa

Po hlasovaní 16. februára 2006 bude návrh Komisie zrejme niekoľkokrát zmenený. Podľa správy denníka Le Monde bude veľká väčšina europoslancov hlasovať za vynechanie zdravotníckych služieb zo smernice.

Medzinárodná asociácia pacientov tvrdí, že vynechanie zdravotníckych služieb bude v rozpore so záujmami ľudí, hľadajúcimi ošetrenie alebo liečbu v inom než domácom členskom štáte EÚ. Martine Mérigeau z Európskeho centra spotrebiteľov uviedla, že „každá krajina si bráni svoje záujmy, a to na úkor pacientov,“ a dodala, že „Bolkesteinova smernica je východiskom pre zdravotníctvo v Európe, aké chceme.“

Lekári, ktorých citoval francúzsky denník, v princípe podporujú voľný pohyb zdravotníckych služieb, no na rozdiel od pacientov si nemyslia, že by mali byť zahrnuté v návrhu tzv. „Bolkesteinovej smernice“. Tvrdia, že Smernica o uznávaní profesionálnych kvalifikácií, naposledy novelizovaná v roku 2005, podľa slov Lisette Tiddens-Engwirda zo Stáleho výboru európskych lekárov dostatočne napĺňa ich potreby. Podľa tejto smernice môžu zdravotnícki pracovníci už teraz voľne vykonávať svoju profesiu v inej členskej krajine EÚ, ak preukážu dostatočnú kvalifikáciu.

Podľa smernice o službách by lekári, podobne ako ostatné profesie museli pre uznanie kvalifikácie a vybavenie formalít, sociálneho zabezpečenia, daňových záležitostí a poistenia využívať jednotné úradné miesta. Nemenovaný úradník Komisie pre Le Monde uviedol, že odpor zdravotníckych profesionálov voči smernici je „číry snobizmus“ a dodal, že „nechcú podliehať rovnakej smernici, ako inštalatéri“.