Lídri považujú sociálnu bezpečnosť za prioritu

Nezamestnanosť v rámci EÚ rastie a sociálne nepokoje začínajú v EÚ eskalovať – Francúzsko včera zažilo už druhý štrajk za sedem týždňov. Závery dnešného summitu, do ktorých nahliadol EurActiv, zdôrazňujú že „spoliehanie sa na solidaritu a umožnenie systému sociálnej ochrany, aby hrali svoju plnú rolu automatických stabilizátorov“, bude dláždiť cestu k európskej obnove.

Dôveru lídrov v schopnosť európskeho modelu  pomôcť členským štátom prekonať najhoršiu krízu včera (19. marca) zdôraznil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, keď porovnával situáciu na pracovnom trhu EÚ s USA.  Európska sociálna starostlivosť mnohým bez práce zaisťuje polovicu platu, čím sa udrží ich schopnosť prežiť problémové časy a podporovať spotrebu, kým v USA takéto zabezpečenie neexistuje a tisíce žijú zo stravných lístkov.

Závery summitu tiež poukazujú, že v súčasnej kríze, že obnovená Lisabonská stratégia ostáva najlepšou cestou ako zabezpečiť udržateľný rast a zamestnanosť.

Napriek argumentom popredných amerických ekonómov, že európska odpoveď je absolútne neadekvátne a kontinent potrebuje oveľa väčší stimulačný balík, lídri sa držia svojho pôvodného stanoviska. „Aj keď si to bude vyžadovať ešte veľa času, kým sa prejaví pozitívny vplyv na hospodárstvo, veľkosť fiškálneho stimulu vytvorí nové investície, podporí dopyt, vytvorí pracovné pozície a pomôže EÚ posunúť sa k nízkouhlíkovej ekonomike,“ píše sa v koncepte záveru.

V Prahe sa 7. mája uskutoční summit o zamestnanosti, aby sa zhodnotil úspech záchranného balíka a aby sa dodatočne identifikovali inovatívne spôsoby reštrukturalizácie pracovného trhu Únie v budúcnosti.