Maďarská reforma zdravotníctva zatiaľ zabrzdená

Krátka správa

Maďarský prezident László Sólyom vrátil do parlamentu zákon o reforme zdravotníctva. Vyčítal mu veľké nedostatky, no odvolal sa aj na osobné výhrady – zákon bol podľa neho schválený v parlamente bez dostatočnej prípravy a tak vyvolal v spoločnosti veľkú neistotu. „Taká veľká reforma nemôže byť prijatá bez dôvery a podpory (spoločnosti)“, citujú vyjadrenie maďarského prezidenta médiá.

Zákon prijatý v maďarskom parlamente 17. decembra mal začať pôvodne platiť od 1.1. 2008. Je výsledkom koaličnej dohody medzi vládnou Socialistickou stranou a jej menším koaličným partnerom, liberálnymi Slobodnými demokratmi. Najkontroverznejšou časťou bolo nahradenie štátnych zdravotných poisťovní niekoľkými regionálnymi poisťovňami, do ktorých mohol vstupovať aj súkromný kapitál. Štát by si však v každej z nich ponechal kontrolných 51%. Reforma tiež regulovala možnosť použitia zisku poisťovní, najmä na ďalšie investície do zdravotníctva.

Reforma vyvolala v Maďarsku protesty, vrátane štrajkov. Odporcovia reformy – najmä opozičný Fidesz, Lekárska komora a odbory – si myslia, že privatizácia zdravotného poistenia znamená vzdanie sa solidarity a reforma v konečnom dôsledku zhorší starostlivosť o chudobnejších pacientov a povedie k k premárneniu národného majetku.