Maďarské predsedníctvo zaujíma rómska stratégia

Foto: Flickr.com / artorusrex (licencia Creative Commons)

Tri z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktoré majú členské štáty preniesť do svojich národných plánov, sú „absolútne relevantné“ v kontexte rómskej otázky, hovorí veľvyslanec. Sú nimi znižovanie nezamestnanosti, zníženie počtu detí, ktoré predčasne opustia vzdelávací proces a znižovanie chudoby.

 Na verejnom podujatí bruselského think-tanku European Policy Centre Györkös povedal, že ak je Únia odhodlaná byť bližšie k svojím občanom „mala by byť bližšie aj k 12 miliónom európskych občanov, ktorí sú Rómovia“.

Pripúšťa, že riešenie ich problémov je veľkou výzvou.

V Maďarsku žije 700 až 800 tisíc Rómov, ktorí nevedú kočovný spôsobom života a teda sa ani neobjavujú v európskej agende ako sa to stalo v prípade bulharských a rumunských Rómov vo Francúzsku alebo v Taliansku.

Téma Rómov by sa mala dostať na úroveň Rady EÚ v druhej polovici maďarského predsedníctva. Ešte predtým sa ale začne štruktúrovaná diskusia, ktorú odštartujú správa Európskej komisie o Rómoch v Európe a správa o pokroku pri inklúzii Rómov, ktoré majú byť zverejnené začiatkom apríla.

Nasledovať bude stretnutie Rómskej platformy v Budapešti a niekoľko stretnutí Rady, pričom najdôležitejšie budú stretnutia ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci a ministrov zodpovedných za vzdelávanie.

Komplexná správa sa očakáva na júnovom summite EÚ na konci maďarského predsedníctva, povedal veľvyslanec.

Maďarské výhody

Budapešť má isté predpoklady na to, aby sa úspešne zaoberala touto otázkou. Jediná europoslankyňa rómskeho pôvodu, Lívia Járóka, je z Maďarska. Práve ona sa snažila pozdvihnúť túto tému do európskej pozornosti na pozadí letného škandálu s vyhosťovaním Rómov z Francúzska. V súčasnosti pracuje na pláne legislatívneho zámeru, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta ešte za maďarského predsedníctva a venovať sa otázke financovania rómskych komunít.

Podobne aj maďarský eurokomisár, ktorý má na starosti portfólio zamestnanosti, sociálnych vecí a inklúzie, László Andor, je v rómskej otázke pomerne aktívny.

V septembri sa Európska komisia rozhodla založiť „pracovnú skupinu pre Rómov“, ktorá má analyzovať reakcie členských štátov na Oznámenie z apríla 2010, ktoré bolo vôbec prvým „policy“ dokumentom Komisie venovaný špecificky rómskej otázke.

Až do nedávna sa Komisia téme skôr vyhýbala napríklad s odôvodnením, že nemá kapacity či know-how aby v tejto veci konala.

Nová pracovná skupina má, okrem iného, ohodnotiť efektívnosť využívania európskych fondov pre integráciu Rómov v členských krajinách. Francúzsko totiž napríklad tvrdí, že krajiny pôvodu rómskych imigrantov, ako napríklad Rumunsko, robia len veľmi málo aby využili eurofondy pre rómske komunity.

Zistenia pracovnej skupiny sa očakávajú ešte pred koncom roka. Komisár Andor nedávno vyzval členské krajiny, aby predložili vlastné stratégie pre sociálne začlenenie Rómov, ktoré budú zohľadnené v dokumente Komisie „Rámec EÚ pree národné stratégie integrácie Rómov“.

Ďalšie kroky:

30. 11 – 1. 12. Európsky parlament usporiada verejný híring o stratégii integrácie Rómov.