ME 2008: Čo s nútenou prostitúciou?

Pozadie

Športové podujatia veľkých rozmerov znamenajú pre sexpriemysel zvýšený dopyt a teda aj vyššie zisky. Európsky parlament na tento problém upozornil už pred majstrovstvami sveta vo futbale v Nemecku, v lete 2006. Vtedy uzrela svetlo sveta aj kampaň “Červená karta nútenej prostitúcii”, ktorá podľa Výboru pre práva žien EP prispela k obmedzeniu obchodovania so ženami a nútenej prostitúcie počas zápasov majstrovstiev sveta. Táto kampaň prebieha už dva roky. Európske majstrovstvá sveta vo futbale sú pre Výbor opätovnou príležitosťou upozorniť  spoločnosť na tento problém.

Otázky

“Teraz je tá správna chvíľa, v predvečer majstrovstiev sveta vo futbale, pripomenúť, že nútená prostitúcia za účelom sexuálneho zneužívania, je trestným činom”, uviedla Záborská. Vyjadrila v pléne EP ľútosť nad tým, že rozprava prebieha takmer o polnoci. “Ako môžeme osloviť verejnosť, keď sa debata koná v najmenej atraktívnom čase?”, pýtala sa.

Hoci je v niektorých členských štátoch prostitúcia uznaná ako slobodné povolanie, “nesmieme zabúdať, že tam kde je dôstojnosť ženy znásilňovaná, budúcnosť spoločnosti je v nebezpečenstve”, povedala Záborská.

Európskej komisie sa Záborská pýtala, kedy bude k dispozícii štúdia o súvislostiach medzi legislatívou o prostitúcii a rozsahom obchodovania so ženami a dievčatami na účely sexuálneho vykorisťovania, o ktorú žiada Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť od januára 2006.

Predsedníčku výboru ďalej zaujímalo, či je akčný plán Komsie a Rady v boji proti obchodovaniu s ľudmi na účely sexuálneho vykorisťovania z roku 2005 členskými štátmi uplatňovaný v praxi a aké sú jeho výsledky a účinnosť. Žiadala tiež odpoveď na otázku, akým spôsobom môže Komisia podporiť kampaň výboru “Červená karta nútenej prostitúcii”.

Pozície

“Našim cieľom by malo byť zabrániť nárastu klientov prostitúcie v budúcich generáciách. V centre našej pozornosti musí byť, aby otcovia rodín komunikovali pozitívny obraz úlohy oboch pohlaví, ženy aj muža, a tak sa predišlo škodám, za ktoré bude spoločnosť draho platiť.” Boj proti nútenej prostitúcii nemôže byť len záležitosťou mimovládnych organizácií, musí to byť oficiálna a dôsledná politika štátu, vyjadrila sa Anna Záborská.

Europoslankyňa Zita Pleštinská je presvedčená, že iba dobrá informačná kampaň o potrebe zabrániť obchodovaniu so ženami a nútenej prostitúcii počas Majstrovstiev Európy vo futbale 2008 môže otvoriť oči verejnosti a prispieť k odhaleniu tohto druhu násilia voči ženám a dievčatám.

rozhovore pre EurActiv.sk, ďalšia slovenská členka výboru pre práva žien Edit Bauer povedala, že pokiaľ ide o prostitúciu “pravdepodobne budúcnosť ukáže, ktorý model je úspešnejší, či legalizácia prostitúcie, ktorá umožňuje určitú otvorenú kontrolu alebo totálny zákaz prostitúcie. Ak by sa nám podarilo zakázať prostitúciu a účinne bojovať aj proti sexturizmu, myslím si, že by sa veľmi výrazne dal obmedziť dopyt po službách obetí obchodovania s ľudmi. Samozrejme nemám v tomto smere ilúzie, že by sa to dalo zakázať, a myslím, si skôr, že pravdepodobne treba zmeniť prístup.”