Medzinárodné rozvody budú jednoduchšie v 14 štátoch

Európsky parlament dal včera zelenú využívaniu posilnenej spolupráce v otázke rodinného práva – konkrétne rozvodov. Návrh by mal počas medzištátnej rozvodovej procedúry zmierniť záťaž na deti a ochrániť slabších partnerov.

Deväť členských štátov chcelo iniciatívu prijať aj bez požehnania EÚ po tom, čo návrh Európskej komisie z roku 2006 zablokovala Rada. „Výsledok hlasovania je dôkazom, že v EÚ panuje duch spolupráce odkedy do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo.

Pri rozvodoch bude medzi sebou úzko spolupracovať 14 krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Malta a Portugalsko.

V roku 2007 došlo v EÚ k viac ako miliónu rozvodov, z ktorých 140 tisíc malo medzinárodnú dimenziu. Medzinárodné páry si budú môcť vybrať, podľa ktorého práva prebehne rozvod alebo odluka. Pokiaľ sa nebudú vedieť dohodnúť oni, podľa všeobecných pravidiel za nich krajinu vyberie súd.

Podľa poslancov budú mať páry viac právnej istoty a flexibility a aspoň čiastočne sa tým zmiernia bolestivé procedúry. „Pokiaľ by sme neodobrili posilnenú spoluprácu, štáty, ktoré chcú posilniť spoluprácu a integráciu v oblasti práva vzťahujúceho sa na medzinárodné rozvody a odluky, by tak nemohli urobiť ešte veľmi dlho,“ uviedol poľský stredo-pravý poslanec Tadeusz Zwiefka (EPP), spravodajca k príslušnému legislatívnemu balíku.

„Záležitosť sa týka európskych občanov a preto považujeme za potrebné zaviesť všeobecné pravidlá, ktoré by riešili ich právne problémy, keď sú konfrontovaní procedúrami spojenými s medzinárodnými rozvodmi alebo odlukami. Rozsah problému je znepokojivý najmä, ak berieme do úvahy, že 13 % manželstiev končí rozvodom,“ zdôraznil Zwiefka.

Európsky parlament bude teraz o všeobecných pravidlách konzultovať s Radou.