Medzinárodný deň Rómov poznačili v Srbsku protesty

Zdroj: TASR

Obyvateľov rómskej osady chcú štátne úrady presunúť do unimobuniek v obci Resnik, ktorá je predmestím Belehradu. Obyvatelia Resnika proti tomu však protestujú a hrozia vláde, že ak od svojho plánu neupustí, zorganizujú blokádu neďalekej železničnej trate.

Podľa údajov, ktoré zverejnila srbská polícia, sa počas protestov v obci Resnik zranilo dvanásť policajtov a dvaja civilisti. Polícia zatkla približne dvadsať demonštrantov.

Podľa primátora Dragana Dilasa bol protest „rasistický“. „Tie isté zákony platia pre všetkých a Belehrad nebude vyjednávať s obyvateľmi Resnika, ktorí odmietajú presídlenie Rómov do svojej komunity,“ povedal Dilas.

Spolu s proti-rómskou demonštráciou v Resniku prebiehala v Belehrade oslava Medzinárodného dňa Rómov, ktorú organizoval srbský parlament.

Srbský podpredseda vlády Božidar Delić, ktorý je zároveň koordinátorom iniciatívy „Dekáda začleňovania rómskej populácie“, tvrdí, že vláda sa rozhodla zrušiť nelegálne osady v Belehrade a poskytnúť ich obyvateľom náhradné ubytovanie.

Delić súčasne uviedol, že srbská vláda vyčlenila z predvstupových fondov EÚ 15 miliónov eur na pomoc rómskej komunite v Srbsku. Súčasne dodal, že hlavné mesto požiadalo Európsku investičnú banku o 67 miliónov eur na vybudovanie dvoch stoviek náhradných domov pre Rómov.

Podľa Neveny Petrušićovej, srbskej ministerky pre rovnosť, je rómska komunita v Srbsku cieľom sústavných rasistických útokov a nenávistných prejavov.

„V našej krajine existujú školy, ktoré praktizujú rasovú segregáciu. Rómske deti sú umiestňované do samostatných školských budov. V mnohých mestách môžeme vidieť svastiky a ohavné grafity,“ tvrdí vo svojom písomnom vyhlásení pre Courrier des Balkans Petrušićová.

Legálne neviditeľní ľudia

Srbský minister pre ľudské a menšinové práva Milan Marković, hovorí, že v Srbsku existuje približne 2400 až 6000 „legálne neviditeľných“ osôb.

Má pri tom na mysli ľudí, ktorí nevlastnia osobné doklady. Väčšinu z nich tvoria Rómovia. Marković zároveň zdôraznil, že srbská vláda prijala novú legislatívnu úpravu, ktorá by mala uľahčiť získanie osobných dokladov aj v prípade, že daná osoba nemá trvalé bydlisko. Osobné dokumenty sa totiž zasielajú na adresu trvalého bydliska, ktoré však mnohí Rómovia nemajú.

Podľa oficiálnych údajov sčítania ľudu v roku 2002 žije v Srbsku približne 108 tisíc Rómov. Avšak podľa neoficiálnych zdrojov sa ich počet pohybuje okolo 450 tisíc. V Srbsku žije celkovo viac ako 7,3 milióna obyvateľov.