Migrácia je kľúčová pre populačný rast

Zatiaľ čo počet regiónov s pozitívnym prírastkom obyvateľstva v EÚ vo všeobecnosti narastá, objavuje sa výrazný východno-západný rozdiel v demografickom vývoji. Dôvodom je najmä negatívna migrácia z východnej Európy.

ESPON (Európska pozorovacia sieť pre priestorové plánovanie) zverejnila prvé vydanie publikácie “Territorial Observation”. Poskytuje vyčerpávajúce informácie a nové fakty o dynamike populačného vývoja a migrácie v Európe a jej regiónoch. Tieto faktory potom ovplyvňujú územnú súdržnosť a regionálnu konkurencieschopnosť.

Tón správy je vo všeobecnosti priaznivý – demografický vývoj v Európe vykazuje viacero pozitívnych trendov, ktoré možno pričítať dobrému regionálnemu rozvoju. No situácia nie je priaznivá vo všetkých častiach Európy a všetkých typoch regiónov.

Niektoré závery:

  • Počet regiónov s rastúcou populáciou – vďaka prirodzenému prírastku a migrácii, v období 2001-2005 v porovnaní s 1996-1999 značne narástol.
  • Počet regiónov ohrozovaných vyľudnením klesá. Najviac ich je vo východnej a severnej Európe.
  • Migrácia je pre populačný rast v Európe kľúčová a v mnohých regiónoch vyrovnáva dopady negatívneho prirodzeného prírastku.
  • V demografickom vývoji je jasne viditeľný trend východno-západnej polarizácie. Spôsobuje ho najmä negatívna migrácia z východnej Európy na západ.

Publikácia je dostupná online, vrátane tabuliek a máp, na stránkach ESPON.