Migrácia: riešiť problém tam, kde vzniká

 

Krátka správa

Komisia 21. septembra oznámila, že program Aeneas podporí dialóg a spoluprácu v oblasti migračnej a azylovej politiky s krajinami hraničiacimi s rozšírenou EÚ, ako aj s inými krajinami, kde je azylová otázka vážnym problémom.

Celkový rozpočet programu na obdobie 2004-2006 je 120 miliónov eur. 75 miliónov už bolo alokovaných.

Komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrero-Waldner povedala: „Musíme sa zaoberať pôvodnými dôvodmi nelegálnej migrácie a musíme urobiť všetko, čo je možné, aby sme dali našim partnerom, krajinám pôvodu i prechodu, všetky potrebné prostriedky na vyriešenie problémov spojených s migráciou.“

„Aeneas je veľmi užitočný nástroj na posilnenie spolupráce medzi EÚ, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa migráciou. Našim cieľom je podnietiť väčšie porozumenie výzvam a kombinovať naše snahy o nájdenie rovnováhy a vzájomne uspokojivých riešení.“

Medzi prioritami programu Aeneas je podpora rozvoja legálnych foriem migrácie a podpora opatrení, ktoré majú ešte pred odchodom pomôcť ľuďom integrovať sa na legálnom trhu práce EÚ, ochrana práv migrantov pred zlým zaobchádzaním, vylúčením, zneužívaním, rasizmom a xenofóbiou, so zameraním sa na boj proti nelegálnemu pašovaniu ľudí, podporu medzinárodných štandardov a šírenie najlepších praktík v oblasti azylovej politiky, ako aj na boj proti nelegálnej migrácii.