Migračné opatrenia EÚ stále príliš tvrdé

Krátka správa:

Závery Rady ministrov pre spravodlivosť a vnútro z 5. decembra 2006 o pokroku pri realizácii tzv. „Haagskeho programu“ pravdepodobne naznačujú, že EÚ zamýšľa naďalej vo svojej azylovej a migračnej politike klásť prioritu na vzťahy s tretími krajinami.

Generálny tajomník Európskej rady utečencov a exulantov (ECRE) Bjarte Vandvik v reakcii na dve oznámenia Komisie pre Radu s názvami „Globálny prístup k migrácii: rok po“ a „Posilnenie manažmentu južných námorných vonkajších hraníc EÚ“ povedal: „Európa vraví Afričanom – „Ak chcete prísť a pracovať, alebo pripojiť sa k svojej rodine, môžeme sa o tom rozprávať. Ale ak bežíte zo strachu o život, dvere ostanú zatvorené.“ Vytvárame pevnosť, ktorej brány sú umiestnené na afrických letiskách a na lodiach pri pobreží Afriky. Ľudia budú naďalej zomierať pri tom, ako sa pokúšajú dosiahnuť EÚ, a to až dovtedy, kým neuvidia vierohodnú alternatívu k naskočeniu na malý čln.“

ECRE však argumentuje, že ak bude Európa naďalej opevňovať svoje hranice a neukáže viditeľný záväzok k vysokému štandardu ochrany utečencov a rešpektu voči ľudským právam doma, bude zápasiť s tým, aby dokázala odradiť svojich partnerov v zahraničí od zatvárania ich hraníc a vyháňania ľudí, ktorí potrebujú ochranu.

„Globálny prístup k migrácii musí obsahovať rozsiahle riešenia pre utečencov z Afriky: nielen ich návrat, ale tiež lokálnu integráciu v hostiteľských krajinách a možnosť presídlenia do EÚ pre tých najzraniteľnejších – a najmä zabezpečiť, aby ľudia, ktorí utekajú so snahou zachrániť si život mali prístup k možnosti usilovať sa o azyl v Európe,“ dodal Vandvik.

Nedávno boli rozšírené spoločné hliadky na námorných hraniciach EÚ. Argumentovalo sa, že je to potrebné pre záchranu imigrantov na mori a zachytávanie nelegálnych migrantov. Vandvik dodal: „ECRE pripomína členským štátom, že ak zachytávajú člny, nesú zodpovedajúcu povinnosť zabezpečiť, aby bol ktokoľvek, kto potrebuje ochranu identifikovaný a aby s ním bolo podľa toho zaobchádzané.“