Minimálna mzda sa v EÚ pohybuje od 123 do 1642 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) nedávno predložilo návrh na zvýšenie minimálnej mzdy o 8,1 % (čo odráža rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2008). Budúci týždeň by o návrhu mala rokovať Hospodárska a sociálna rada SR.

Podľa Inštitútu zamestnanosti je z pohľadu trhu práce dôležité zachovať aj nízkoplatené pracovné miesta. „Ďalší nárast miery nezamestnanosti by nielenže zvýšil výdavky štátu na nezamestnaných, ale by spôsobil aj stratu pracovných návykov u tejto skupiny obyvateľov. Zvyšovanie minimálnej mzdy v čase krízy by malo odrážať reálnu situáciu v ekonomike,“ konštatuje IZ.

Slovenská minimálna mzda je momentálne 296 eur, vo vyjadrení v parite kúpnej sily (PKS) je to 409 eur. Z krajín V4 je najvyššia nominálna minimálna mzda v Českej republike, a to 306 eur, nasleduje Slovensko, potom Poľsko (281 eur) a Maďarsko (270 eur). Z pohľadu PKS je už poradie iné: Poľsko (468 eur), Česká republika (443 eur), Slovensko (409 eur) a tesne za nami Maďarsko (408 eur).

Legislatíva stanovuje minimálnu mzdu v dvadsiatich členských krajinách – Belgicku, Bulharsku, Španielsku, Grécku, Francúzsku, Maďarsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Českej republike, na Malte a Slovensku a vo Veľkej Británii. Najmenšia nominálna minimálna mzda je v Bulharsku (123 eur) a najvyššia v Luxembursku (1648 eur), vyplýva to z údajov IZ. Po zohľadnení parity kúpnej sily (PKS ) v danej krajine má minimálna mzda v Bulharsku úroveň 240 eur, a v Luxembursku je to 1413 eur.

Aj v pomere k priemernej mzde v hospodárstve (PMH) je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku, kde dosahuje až 50,5%. Najnižšia minimálna mzda z tohto pohľadu je v Rumunsku a to iba 29,1 % z priemernej mzdy. Slovenská minimálna mzda dosahuje podiel 46,6 % z PMH.  Pre porovnanie v Českej republike je to 38,1-percentný podiel, v Maďarsku 36,5 % a v Poľsku 32,4 %.