Ministri neschválili 20-týždňovú plne platenú materskú

Zdroj: Flickr

Členské krajiny podľa očakávaní včera nepodporili návrh Európskeho parlamentu na predĺženie minimálnej materskej dovolenky zo 14 na 20 týždňov, počas ktorých by ženy mali nárok na plnú výšku platu. Svoj odmietavý postoj štáty odôvodňujú tým, že by to znamenalo neúnosnú záťaž pre ich rozpočty. Podľa odhadov Veľkej Británie by ju navrhované zvýšenie stálo 2,7 miliardy eur.

Podľa platných pravidiel z roku 1992, minimálny čas materskej dovolenky je stanovený na 14 týždňov. Mnohé krajiny majú oveľa štedrejšie pravidlá, kým v iných krajinách sa rodičovská dovolenka môže deliť medzi matku a otca. Na Slovensku materská dovolenka trvá 28 týždňov.

Európska komisia v pôvodnom návrhu počítala s predĺžením len o štyri týždne a plnú výšku platu len odporúčala, neprikazovala. Stanovila však, že by mala  dosahovať aspoň výšku nemocenskej dávky. Na to, aby poslanci zmiernili svoje nároky apelovala aj komisárka pre základné práva Viviane Redingová, ktorá rovnako upozorňovala na negatívne dôsledky návrhu na rozpočty členských štátov.

O záveroch stretnutia ministrov informovala Joëlle Milquetová, zástupkyňa belgického premiéra pre zamestnanosť a rovné príležitosti, ktorá zároveň reprezentovala belgické predsedníctvo EÚ. „Myslím si, že nebudem príliš preháňať, keď poviem, že prevažná väčšina členských krajín EÚ si myslí, že Európsky parlament svojím návrhom zašiel predsa len trochu ďaleko,“ priznala po rokovaní.

„Na druhej strane väčšina delegácií bude aj naďalej podporovať ciele Komisie v jej prvotnom návrhu, najmä pokiaľ ide o ochranu zdravia zamestnankýň,“ dodala. „Preto, ak chceme dosiahnuť vyrovnaný kompromis, budeme vychádzať z pôvodného návrhu.“

Rada chce dosiahnuť dohodu budúci rok

Hoci na výške a dĺžke materskej sa ministri a Parlament nedohodli, Rada podporuje návrh, aby si ju ženy mohli predĺžiť kombináciou rôznych typov dovolenky, čo už teraz niektoré krajiny umožňujú.

Podľa vicepremiérky belgické predsedníctvo pripravuje dokument, v ktorom načrtnú cestu, ako by bolo možné dosiahnuť spoločnú pozíciu týkajúcu sa materskej a ochrany zamestnankýň pred narodením a po narodení dieťaťa.

Cieľom je dosiahnuť dohodu v priebehu budúceho roka. Vyjednávanie však budú mať na starosti nadchádzajúce predsednícke krajiny – Maďarsko a Poľsko.

Parlament sklamaný

Stanovisko Rady je pre Parlament sklamaním. „Ľutujem, že niektoré členské štáty prejavili taký dešpekt voči Európskemu parlamentu,“ uviedla portugalská socialistická poslankyňa Edita Estrelová, ktorá sa ako spravodajkyňa podieľala na vypracovaní pozície EP k tejto otázke.

„Keď naznačili, že jediným základom pre kompromis je návrh Európskej komisie, dokázali, že úplne nechápu pozíciu Parlamentu po tom, čo do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva. Okrem toho neberú na vedomie ani fakt, že návrh v pléne prešiel drvivou väčšinou,“ dodala.

Počas budúceho roka plánuje úzko spolupracovať s obomi predsedníctvami. „Chcem, aby sme dosiahli dohodu, ktorá napĺňa potreby európskych rodín a európskej ekonomiky,“ uzavrela.