Mladí môžu v Bratislave zarobiť o tretinu viac ako v iných krajoch

Ľudia vo veku od 17 do 24 rokov zarábajú v Bratislave mesačne v priemere 686 eur. Avšak, priemerné platy ich rovesníkov v ostatných krajoch Slovenska nedosahujú v priemere ani 600 eur. Vyplýva to z platového prieskumu merces.sk, do ktorého sa zapojilo 120 tisíc respondentov.

Podľa prieskumu sú najvýraznejšie platové rozdiely vo vekovej skupine 35 – 44 rokov, v rámci ktorej ľudia v Bratislavskom kraji zarábajú o 74 % viac ako v Prešovskom kraji. „Rozdiely v tejto vekovej skupine pracujúcich sú spôsobené najväčším podielom vysokokvalifikovaných zamestnancov, veľkou koncentráciou vrcholového manažmentu a dobre zaplatenými špecializovanými pozíciami v Bratislave. Napríklad na pozíciách špecifických pre informačné technológie je vo vekovej kategórii do 44 rokov až 94 percent respondentov,“ ozrejmuje projektový manažér prieskumu Miroslav Dravecký.

Keď porovnáme rozdiely v platoch jednotlivých vekových skupín – vo všetkých krajoch sú priemerné platy vo vekovej kategórii od 25. do 34. roku života vyššie ako u najmladšej vekovej skupiny. Vo vyšších vekových kategóriách sa priemerné platy vo všetkých krajoch držia zhruba na rovnakej úrovni, avšak priemerné platy vekových skupín po 45. roku v Bratislavskom kraji sú nižšie.