MMF: Kríza neskončí, kým nenastane rast zamestnanosti

foto: flickr, autor: markelredondo

Najbohatšie krajiny spotrebujú viac fiškálnych stimulov a programov na podporu zamestnanosti. Pomohli by tak ochromenému pracovnému trhu, ktorý by mohol ohrozovať celú spoločnosť, upozorňuje MMF.

Na spoločnej konferencii fondu a Medzinárodnej organizácie práce (ILO), španielsky premiér Jose Luis Rodriuez Zapatero pripustil, že pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť by mohla viesť ku kríze dôvery.

Podľa MMF čoraz viac ľudí na celom svete už dlhšiu dobu nedokáže nájsť prácu, čo oslabuje sociálnu kohéziu a zvyšuje riziko nepokojov a porušovania demokratických princípov. „Musíme si priznať, že kríza neskončí, kým značne neklesne nezamestnanosť,“ tvrdí šéf MMF Dominique Strauss-Kahn. Rast a zamestnanosť považuje za najurgentnejšie problémy.

Zapatero tvrdí, že dlhšie obdobie vysokej nezamestnanosti môže spôsobiť krízu dôvery v Európskej únii, ktorú zvýšili aj vysoké dlhy od Grécka po Portugalsko,. „Najhoršou krízou bude kríza pesimizmu, nedostatku dôvery a rezignácie. Európa do toho nesmie spadnúť,“ dodal. V Španielsku je v súčasnosti bez práce pätina pracovnej sily.

Komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti László Andor rok 2010 označil za otrasný rok pre nezamestnanosť. „Rok 2011 sa môže stať otrasným rokom pre sociálnu kohéziu.“

Práca nad dlhy

Podľa MMF fiškálne stimuly stáli za zvýšenie dlhov pomohli znížiť dlhodobú nezamestnanosť, ktorá je pre spoločnosť oveľa väčšou záťažou, keďže pracovná sila stráca životné úspory alebo mizne z pracovného trhu.

Fond v súčasnosti podporuje schémy zamerané na rozšírenie podpory v nezamestnanosti, aby sa udržal dopyt a morálka a na druhej strane programy podporujúce firmy v prijímaní pracovníkov na skrátený úväzok a za nižší plat.

Podľa Strauss-Kahna, MMF sa nestará len o úsporné opatrenia a uvedomuje si, že  rozvinutých krajinách nezamestnaní ľudia majú horšie zdravotné problémy a ich deti majú horšie výsledky v škole, kým v chudobných krajinách nezamestnanosť často vediek násilnému konfliktu či vojne.

ILO vyzvala vlády, aby predĺžili opatrenia zamerané na podporu krehkej obnovy a tvorbu pracovných miest. Iain Duncan Smith, britský štátny tajomník pre prácu a dôchodky s touto výzvou nesúhlasí a pre Reuters uviedol: „Sme v štádiu, keď každý značne stimuluje, no má to čoraz menší efekt. Myslíme si, že je čas programy ukončiť. Ak to pôjde ďalej, zvýši sa tlak na súkromnú ekonomiku a nebude mať priestor na rast.“