MMF: Vysoká nezamestnanosť bude aj v roku 2011

Zdroj: Flicr

Medzinárodný menový fond zverejnil prvé výsledky svojho ekonomického výhľadu (World Economic Outlook). Podľa neho je boj proti nezamestnanosti kľúčovou politickou výzvou po tom, čo sa globálna ekonomika začala spamätávať z recesie.

MMF predpokladá, že aj napriek tomu, že vyspelé krajiny sa opäť dostali na dráhu rastu tvoriaceho pracovné miesta, nezamestnanosť zostane ich vážnym problémom aj v roku 2011. Zároveň pripúšťa, že aj keď menové a fiškálne stimuly ostávajú hlavnými nástrojmi na posilnenie zamestnanosti, obnova finančného sektora a povzbudzovanie platovej flexibility by tiež mohlo byť východiskom.

„Krajiny, ktoré čelia pretrvávajúcej hospodárskej neistote, no produktivita práce je aj naďalej silná, by si mohli pomôcť cielenými krátkodobými dotáciami tvorby pracovných miest, tvrdí MMF.

„Na druhej strane štáty s veľkými schémami zameranými na krátkodobé pracovné miesta, by ich postupné ukončovanie mali kombinovať so starostlivo vypracovanými poistnými programami proti platovým stratám, aby sa uľahčila mobilita pracovnej sily v rámci rôznych sektorov.“

Úplné znenie výhľadu zverejní budúci týždeň.

(EurActiv/Reuters)