Modrá karta dostala zelenú

Schéma pre zavedenie tzv. modrej karty získala včera (4.11.) po prvýkrát od októbra 2007 jasnú zelenú. Poslanci vo Výbore EP pre občianske slobody schválili legislatívny návrh prevažnou väčšinou hlasov. Väčšina politických predstaviteľov EÚ sa zhoduje, že modrá karta je nástrojom, ktorý môže konkurovať tzv. zelenej karte, ktorú pre pracovných migrantov vydávajú USA.

Najspornejšou sa ukázala byť definícia „vysoko kvalifikovaného“ pracovníka. Napokon prijali kompromis, ktorý predpokladá splnenie aspoň jednej z dvoch požiadaviek:

  • dosiahnutie aspoň vyššieho vzdelania, teda minimálne bakalársky stupeň univerzitného štúdia (3 roky),
  • alebo preukázateľná prax v danom odbore, ktorá nemôže trvať kratšie než 5 rokov.

Podmienkou pre vydanie modrej karty bude uzatvorenie pracovnej zmluvy, ktorá bude definovať odmenu pre migranta minimálne vo výške 1,7-násobku priemernej mesačnej mzdy. Tá je charakteristická pre krajinu, v ktorej bude zahraničný občan pracovať. Pracovnú dohodu musia migrant a firma uzavrieť ešte pred jeho príchodom do danej členskej krajiny EÚ.

Ewa Klamt (EPP-ED, DE), ktorá je spravodajkyňou k legislatívnemu návrhu, pokladá schválený text za krok správnym smerom. Ako príklad uvádza svoje rodné Nemecko, ktoré čelí nedostatku asi 95 tis. inžinierov, pričom tamojšie univerzity ich dokážu ročne vzdelať iba 20 tis.

Jean Lambert (Zelení/EFA, UK) bola vo svojom komentovaní výsledkov hlasovania zdržanlivejšia. Hoci si mýsli, že „iniciatíva za modrú kartu má reálny potenciál [..] hlasovanie vo výbore signalizuje polovičatý prístup.“ Podľa nej viaceré opatrenia, medzi nimi aj 1,7-násobok priemernej mesačnej mzdy „spôsobujú dodatočné obmedzenia pre už i tak limitovanú schému“.

Zatiaľ čo iniciatíva za modrú kartu prechádza legislatívnym procesom v Parlamente, Komisia vypracúva tri ďalšie návrhy, ktoré by mali podporiť pracovnú mobilitu obyvateľov tretích krajín. Mali by sa dotýkať sezónnych pracovníkov, honorovaných stážistov a vnútrofiremnej pracovnej rotácie.