Modrá karta je pre R&D kľúčová

Modrá karta je „nevyhnutnou súčasťou“ pre obnovu európskeho výskumného sektora, ktorý čelil úniku mozgov do USA a Austrálie už pred vypuknutím globálnej finančnej krízy, povedal v pondelok (17.11.) v Bruseli Erkki Ormala, viceprezident spoločnosti Nokia pre technológie a obchodnú politiku. O ohrozenosti konkurencieschopnosti Európy v dôsledku krízy nepochybuje ani Richard Portes z University of London. Podľa neho, schopnosť EÚ konkurovať iným globálnym hráčom v posledných rokoch upadá v dôsledku "významnejších problémov s náborom nových ľudských zdrojov.“

Finančná kríza sa môže podpísať pod výber študijných odborov budúcich študentov. Mladí ľudia, ktorí by za sa iných okolností rozhodli podať si prihlášku na ekonomický a finančný odbor, môžu v dôsledku neistoty prehodnotiť svoje rozhodnutie, zhodli sa niektorí účastníci pondelkovej konferencie.

Viac ako dve tretiny (67%) mladých ľudí sa zaujíma o vedu a technológie, konštatuje nedávny prieskum Eurobarometer, ktorý uskutočnil Gallup. Dodáva, že ďalších 19% respondentov sa vyjadrilo, že rozmýšľa o štúdiu sociálnych vied, no len 10% plánuje študovať prírodovedný odbor.

Finančná kríza zasiahne najmä „mladé a inovatívne“ firmy. Pôjde o dôsledok problémov bánk, ktoré sú tradične najväčšími súkromnými investormi do oblasti výskumu a rozvoja (R&D), tvrdí Reinhilde Veugelers z Katolíckej univerzity v Leuvene.

V podmienkach svetovej finančnej krízy sa ako výzva javí lákanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín do EÚ, zhodli sa európski úradníci a výskumníci. Napríklad iniciatíva za modrú kartu, o ktorej budú európski poslanci hlasovať zajtra (20.11.), môže byť jedným z nástrojov, ktoré pomôžu inovatívnym firmám rozvíjať sa.

Volker Meyer-Guckel, zástupca generálneho tajomníka asociácie donorov pre podporu prírodných a spoločenských vied v Nemecku, je presvedčený, že súkromné firmy neobmedzia svoj rozpočet pre R&D, skôr sa len rozhodnú pre pozastavenie financovania. „To je to, čo obvykle počas recesie robia,“ dodal.

Predstavitelia koncernu Nokia na záver vyjadrili presvedčenie, že najdôležitejšie výskumné aktivity pretrvajú. Predpovedajú, že „najlepšie programy nakoniec prežijú.“