Mzdy v nových členských krajinách rastú rýchlejšie

Životná úroveň v Bulharsku, Rumunsku a v baltských krajinách sa postupne zvyšuje. Prispieva k tomu aj vysoké tempo rastu mesačných príjmov tamojších obyvateľov. Mzdy v týchto štátoch rástli v uplynulom roku trojnásobne rýchlejšie, než v „starých“ 15 členských krajinách.

Zatiaľ, čo v roku 2007 sa finančná situácia priemerného západného Európana zlepšila o 3,1%, obyvateľ novej členskej krajiny si polepšil v medziročnom porovnaní o viac ako desatinu (10,5%). Spomedzi krajín vykázali jednoznačne sa zlepšujúci trend najmä Bulharsko a Litva. Naopak, zhoršujúca sa platová situácia je charakteristická pre Maďarsko alebo Slovinsko. Relatívne stabilizovaný stav sa už niekoľko rokov objavuje v Nemecku a Francúzsku.

Pozitívny obraz sa kazí, ak sa berie do úvahy aj inflácia. Po započítaní reálnej kúpnej sily peňazí si priemerný západný Európan v období 2006 – 2007 polepšil len o 0,2% (rok predtým o 0,8%). Obyvatelia nových členských krajín sú na tom opäť o čosi lepšie – ich reálny príjem sa z tohto hľadiska zvýšil o 4,1% (rok pred tým o 5%).

Jean-Claude Trichet varoval, že vzhľadom na vysokú infláciu je nutné potlačiť rast miezd. Väčšie množstvo peňazí v obehu podľa neho prispeje v konečnom dôsledku k zdraženiu tovarov a služieb.

Správa „European Industrial Relations Observatory (EIRO)“ sa venovala aj otázkam rozdielu platov mužov a žien. Všeobecným zistením je, že ženy zarábajú v priemere o 16% menej než muži. Najväčšia priepasť existuje na Slovensku – až 26,9% rozdiel (EurActiv 22/08/08).