Na noviny a knihy míňame toľko, čo na reštaurácie

Eurostat publikoval prieskum o výdavkoch domácností za rok 2005. Štúdia potvrdila pravidlo, že najchudobnejší dávajú najväčšiu časť svojho rozpočtu na potraviny, najbohatší zasa na bývanie. Na uspokojenie základných potrieb, teda na jedlo a bývanie, vynakladajú domácnosti s najnižším príjmom 60% svojho rozpočtu a rodiny s najvyšším príjmom len 45%.

Slovenské domácnosti míňajú na skupinu tovarov „potraviny, nápoje, tabak“ 30,1% svojho rozpočtu, čo je viac ako priemer EÚ (19,4%). Podobná situácia je vo všetkých nových členských štátoch, pričom najviac platia za potraviny a nápoje Rumuni (50%), Litovci (37,3%) a Bulhari (35,3%).

Na chvoste všetkých skúmaných kategórií výdavkov je vzdelávanie. Celoeurópsky priemer je 1% z rozpočtov domácností. Za hotely a reštaurácie je to však 5,3%. Slovenské rodiny míňajú na vzdelávanie 0,9% svojich príjmov a v reštauráciách nechávajú 4,8%.

Na rekreáciu a kultúru vynakladajú najviac prostriedkov škandinávske krajiny. Zatiaľ čo priemer EÚ je 8,4%, vo Švédsku je to 12,2%, Fínsku 11,2% a v Dánsku 11,4%. Na kultúru však najviac míňajú Rakúšania – až 12,6% svojich rodinných rozpočtov.

V EÚ-27 míňajú rodiny v priemere najviac za bývanie (33,1%). Do tejto kategórie patria výdavky za nájomné, vodu, elektriku, plyn, kúrenie, nábytok a údržbu domu. Slovensko je mierne pod priemerom (28%) a podobne je to aj v ďalších nových členských štátoch. Výnimkou je Bulharsko, kde sú drahé nielen potraviny, ale aj bývanie (37,7%) a Poľsko (36%). Vysoké výdavky vykazuje aj Luxembursko (37,2%), Dánsko (36%), Taliansko (35,4%) a Švédsko (35,5%).

Eurostat: Výdavky domácností v roku 2005 v % rodinných rozpočtov
Potraviny Šaty Bývanie Zdravie Doprava Komunikácia Rekreácia a kultúra Vzdelávanie Reštaurácie, hotely
EÚ-27 19,4 5,7 33,1 3,4 11,9 3,3 8,4 1,0 5,3
SR 30,1 6,1 28,0 3,1 9,2 4,7 6,6 0,9 4,8

Eurostat upozorňuje, že čísla neodrážajú len objem spotreby danej kategórie, ale aj jej finančnú náročnosť.

Zaujímavé výsledky prinieslo detailné porovnanie spotreby v jednotlivých kategóriách – najviac míňajú na alkohol Íri (4,1%), na noviny a knihy Malťania (2,4%) a v reštauráciách a kaviarňach nechávajú najviac peňazí južania: Portugalsko (9,6%), Španielsko (8,4%) a Grécko (7,7%). Výdavky slovenských domácností na noviny a knihy sú rovnaké ako na reštaurácie a bary.

Eurostat: Detailné výdavky domácností v roku 2005 v %  rodinných rozpočtov
Alkohol Mäso Noviny, knihy Reštaurácie, bary
EÚ-27 1,2 3,8 1,4 3,9
SR 1,5 6,9 1,2 1,2