Najväčší slovenskí filantropi

Fórum donorov v utorok (7.10.) zverejnilo rebríček firiem, ktoré v roku 2007 prispeli finančným alebo nefinančným spôsobom na podporu „dobrých vecí.“ Hodnotenie nezohľadňovalo sponzorské dary a asignované dve percentá dane zo zisku právnických osôb. Počítali sa prostriedky, ktoré firma poskytla zo svojho zisku alebo nefinančné dary v podobe poskytnutia služieb, tovarov, či času zamestnancov bez nároku na finančnú odmenu alebo inú protislužbu.

Hodnotenie vychádza z údajov, ktoré firmy poskytli dobrovoľne. 21 súkromných spoločností, ktoré vyplnili dotazník, podporilo verejno-prospešné aktivity sumou 137.958.292,- Sk, čo činí v prepočte 4.579.376 eur. Spomedzi nich Fórum donorov vybralo víťazov, z ktorých každý získal ocenenie „TOP FIREMNÝ FILANTROP 2008:“

  • Najväčším firemným darcom sa stala spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (darovala 69.346.282,- Sk).
  • Na druhom mieste skončila Prvá stavebná sporiteľna, a.s. (15.464.850,- Sk).
  • Treticu uzatvára Slovnaft, a.s. (15.380.979,- Sk).
  • Tesco Stores SK, a.s. sa stalo firmou, ktorá darovala najväčší objem prostriedkov v pomere k svojmu hrubému zisku.
  • Z hľadiska regiónov svojho pôsobenia boli ako najväčší filantropi vybratí: Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Pivovary Topvar, a.s.

Cieľom ocenenia TOP FIREMNÝ FILANTROP nie je len sledovať podporu neziskových aktivít, ktoré majú veľký spoločenský význam a dopad, ale i zvýšiť povedomie bežných ľudí o tom, ako firmy investujú do komunít, čím zlepšujú kvalitu ich života. Jeho organizátorom je Fórum donorov, ktoré združuje organizácie udeľujúce granty mimovládnym neziskovým organizáciám. Popri Fóre vznikol v roku 2006 Klub firemných darcov, ktoré združuje súkromné spoločnosti a podnikateľov s dlhoročnou tradíciou spoločensky zodpovedného podnikania.

Výsledky TOP FIREMNÝ FILANTROP 2008 nájdete na tejto linke. Rebríček je medzinárodne porovnateľný.