Návrh smernice o pracovnom čase je ohrozený

Počas horúcej diskusie sa členovia Výboru EP pre zamestnanosť zhodli, že dosiahnutie kompromisnej dohody s vládami členských krajín nie je možné. Inými slovami, európski poslanci vo výbore predbežne zamietli návrh Smernice o pracovnom čase. Odôvodnili to presvedčením, že členské krajiny do kompromisného textu nezakomponovali ani jedno zo stanovísk EP.

Alejandro Cercas (PES, ES), spravodajca k návrhu smernice, kritizoval spoločné stanovisko Rady pre to, že stále obsahuje výnimky, ktoré umožňujú Veľkej Británii a ďalším krajinám prekračovať stanovený strop, ktorým je 48 odpracovaných hodín počas jedného týždňa. Poslanec predstavil 18 pripomienok, ktorých cieľom bolo zrušenie všetkých výnimiek a definovanie pohotovostného režimu lekárov ako pracovného času. Socialisti spočiatku varovali, že dohodu o pracovnom čase potopia, ak nebudú dostatočne zodpovedané obavy, ktoré v nich vyvolávala.

Na druhej strane, Elisabeth Lynne (ALDE, UK), podčiarkla potrebu udržania flexibility a vyjadrila odhodlanie obhájiť výnimky ako pred výborom, tak i pred plénom EP.

Členovia výboru EP rozhodli, že dajú členským krajinám viac času na zohľadnenie pripomienok poslancov. Finálne hlasovanie na pôde výboru presunuli na 5. novembra. Plénum EP by malo vo veci hlasovať v druhom čítaní v polovici decembra.