Nemecko neotvorí trh práce

 

Krátka správa:

Ministri vlády Angely Merkelovej budú hlasovať o návrhu ministra práce Franza Münteferinga (SDP), ktorý tvrdí: „Ak existujúce obmedzenia prestanú už teraz, výsledkom by bol omnoho väčší príliv migrujúcich pracovníkov, najmä v sektoroch s nižšou mzdou. To by mohlo vyústiť do neprijateľných tlakov na nemecký trh práce.“

Šesť starých krajín EÚ (Írsko, Fínsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia) buď neuvalili obmedzenia na voľný pohyb pracovníkov z krajín spoza bývalej železnej opony, alebo oznámili zrušenie zavedených opatrení po uplynutí dvojročného prechodného obdobia po 1. máji 2006. Do tohto dátumu musia všetky krajiny, ktoré si želajú ponechať prechodné obdobie v platnosti, o tom upovedomiť Komisiu.

Pri blokovaní prístupu na pracovný trh koná koalícia, vedená Angelou Merkelovou (CDU), proti odporúčaniu Komisie. Tá preskúmala pracovný trh Veľkej Británie a Írska, ktoré nezablokovali svoj trh práce po rozšírení EÚ v máji 2004, a prišla k záveru, že tieto dve krajiny zo svojho rozhodnutia ekonomicky profitovali.

Vláda Merkelovej však už vo svojej koaličnej dohode stanovila, že „v tomto čase a pri existujúcom vývoji nemeckej politiky trhu práce a ekonomickej politiky sa rozšírenie prechodných opatrení, týkajúcich sa pracovníkov z desiatich nových členských štátov zdá byť nevyhnutné“.

V skutočnosti sa opatrenia však týkajú len pracovníkov z ôsmych krajín strednej a východnej Európy. Nemecká koalícia dodala, že „opatrenia chránili nemecký trh práce pred zvýšenou migráciou“. V čase dohody o koaličnej zmluve nemeckí ministri naznačovali, že vláda by sa mohla pokúsiť o rozšírenie opatrení až do roku 2011, čo je čas, keď budú musieť byť najneskôr zrušené v celej únii.