Neveďalová: Musíme naučiť ľudí učiť sa

Zdroj: Európska komisia

Doc. Ján Leštinský z Inštitútu celoživotného vzdelávania STU hovoril o problémoch s personálnym obsadením v technických smeroch, chýba stredná generácia inžinierov a univerzitu trápi ich, kto odchádzajúcich nahradí vo výučbe.

Upozorňuje, že v minulosti boli ľudia vzdelávaní na jeden celoživotný „job“, čo už dnes neplatí. Vzdelávanie na Slovensku podľa neho v minulosti nemyslelo ani na to, že budeme potrebovať pre 100 000 podnikov aj 100 000 generálnych manažérov.

V Švédsku a Dánsku, ktoré vynikajú v inováciách,  venujú podľa štatistík rodičia o 35 % viac času svojim deťom ako Francúzi.  Do roka obetujú  ľudia vo Švédsku až 358 hodín ďalšiemu vzdelávaniu. Štatisticky venujeme na vzdelávanie celkovo asi 7 % svojho života.

V horizonte do roku 2020 by sme si na Slovensku podľa Leštinského osvojiť nové postupy v oblasti výskumu a vývoja do roku 2030 sa etablovať ako pilier Európy v tejto oblasti.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Štefan Chudoba si myslí, že s ľudským kapitálom v podobe staršej generácie mrháme a to je na škodu celej spoločnosti. Vyzdvihuje pilotný projekt, ktorý prebieha na 9 technicky zameraných stredných školách, na ktorých zaostávajúcim študentom pomáhajú seniori z praxe. Je podľa neho u seniorov evidentný o ďalšie vzdelávanie.

Europoslankyňa Katarína Neveďalová účastníkom povedala, že je to práve Európsky parlament, ktorý sa snaží zdôrazňovať význam celoživotného vzdelávania v rámci politík EÚ. Spomína nedávny prieskum verejnej mienky, v ktorom väčšina respondentov konštatovala, že ľudia nad 65 by sa mali vzdelávať, byť aktívni a užívať si život.

Európsky parlament sa v rámci budúceho zastrešujúceho programu Erasmus pre všetkých / YES (názov nie je ešte istý) snažiť zachovať všetko z programu Gruntvig, ktorý dnes pokrýva vzdelávanie dospelých. Hlasovanie čaká Parlament na konci mesiaca.

Na celoživotné vzdelávanie by malo ísť 8 % rozpočtu, podporné schémy pre vzdelávanie dospelých sú rozložené naprieč viacerými podprogramami a fondmi, čo podľa Kataríny Neveďalovej umožní navýšiť alokáciu. Niektoré aktivity budú môcť byť podporené z programu občianstva (napríklad dobrovoľnícke aktivity seniorov) a vzdelávanie zamestnancov napríklad cez Európsky sociálny fond.

„Musíme naučiť ľudí učiť sa“, konštatuje Neveďalová, keďže modely do budúcnosti hovoria, že priemerný človek bude musieť počas života zmeniť zamestnanie štyrikrát.

Za pozitívne opatrenie považuje tzv. zdieľané pracovné miesto, ktoré umožní jednu pozíciu obsadiť napríklad juniorom aj seniorom zároveň.

Za problém považuje odliv ľudí z technických a vedeckých smerov ale aj z tradičných remesiel vyučovaných na SOU. Je podľa nej potrebné zmeniť zmýšľanie o niektorých povolaniach a vrátiť sa k duálnemu systému vzdelávania, ktorý v spolupráci s praxou vybaví študentov praktickými zručnosťami. V Rakúsku podľa Neveďalovej úspešne  funguje, zatiaľ čo na Slovensku sme ho zničili.