Nezamestnanosť ostáva stabilná

V apríli 2008 nezaznamenala nezamestnanosť v Únii žiadnu zmenu, hoci medziročne je stále evidentné zlepšenie situácie. V eurozóne dosiahla 7,1% (v apríli 2007 to bolo 7,5%), v EÚ-27 celkovo 6,7% (v apríli 2007 7,2%).

Najlepšia situácia je v Dánsku (2,7%) a Holandsku (2,8%), na chvoste rebríčka je Španielsko (9,6%) ktoré je spolu s Írskou jedinou krajinou, kde nezamestnanosť oproti minulému roku narástla, a Slovensko (10%). My však zas patríme (spolu s Poľskom a Bulharskom) medzi tri členské krajiny s najvýraznejším poklesom nezamestnanosti (oproti 11,4% v apríli 2007).

EÚ-27 6,7%
Eurozóna 7,1%
Slovensko 10,0%

Ekonomické predpovede však upozorňujú, že silný hospodársky rast z posledných rokov, ktorého sprievodným znakom bolo aj znižovanie nezamestnanosti, môže vážnejšie ohroziť finančná kríza, ktorej dopady sa začínajú prejavovať aj v iných sektoroch. Európska ekonomika zatiaľ dokázala zvládať jej následky pomerne dobre, no európske inštitúcie predpovedajú na tento rok výrazne nižší rast, ako v minulom (EurActiv.sk).