Nezamestnanosť v EÚ bude budúci rok nad 10 %

Podľa analýzy „Zamestnanosť v Európe 2009“, ktorú včera zverejnila Komisia – príde EÚ do konca budúceho roka o viac ako sedem miliónov pracovných miest a nezamestnanosť presiahne 10 %. Je teda jasné, že ciele v oblasti zamestnanosti stanovené v Lisabonskej stratégii pre rast a pracovné miesta sa nepodarí naplniť.

Pobaltské krajiny, Írsko a Španielsko tvoria najzasiahnutejšiu skupinu členských štátov, ktorých nezamestnanosť sa od začiatku krízy sa vo viacerých prípadoch viac ako zdvojnásobila.

EÚ je dosť slabá v oblasti dlhodobo udržateľnej zamestnanosti, napriek tomu, že od deväťdesiatych rokov zaznamenala mierne zlepšenie. No aj napriek tomu, v posledných rokoch bolo takmer 45 % ľudí, ktorí prišli v EÚ o prácu, nezamestnaných viac ako rok, kým v Spojených štátoch sa to týkalo len okolo 10 % ľudí.

Podľa správy nezamestnanosť mladých ľudí v súčasnosti dosahuje historické rekordy. Kríza vážne ovplyvnila aj pracujúcich na dobu určitú alebo na základe dočasných zmlúv.

Na druhej strane európske trhy preukázali v posledných rokoch značnú dynamiku – každý rok zmení prácu približne 22 % európskych pracovníkov. Tento trend EÚ zaznamenáva od konca deväťdesiatych rokov, odkedy dochádza k prechodu od nečinnosti a nezamestnanosti k zamestnanosti, čo naznačuje zásadné štrukturálne zlepšenie na našich trhoch práce.

Po stabilizovaní svetovej ekonomiky by sa európsky cieľ transformovať sa na nízkouhlíkovú ekonomiku mohol stať hnacou silou pri tvorbe nových pracovných miest, tvrdí komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla.

Správa pripúšťa, že celkový čistý vplyv na tvorbu pracovných miest nemusí byť rozsiahly vzhľadom na to, že vytváranie nových „zelených“ pracovných miest a ekologizácia existujúcich pracovných miest si sčasti vyžiada stratu niektorých existujúcich pracovných miest. Základné štrukturálne zmeny tak budú zahŕňať prerozdelenie pracovníkov medzi hospodárskymi odvetviami a druhmi zručností.