O Európsky úrad práce sa okrem Bratislavy uchádzajú ďalšie tri mestá

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

O novú agentúru EÚ, ktorá má zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinovať sociálne zabezpečenie, zabojuje ešte Riga, Nikózia a Sofia.

Rada EÚ zverejnila v pondelok zoznam členských krajín Únie, ktoré sa oficiálne uchádzajú o sídlo budúceho Európskeho úradu práce (ELA). Bratislava má v tejto súťaži troch ďalších protikandidátov.

Mestá, ktoré oficiálne ponúkli svoju kandidatúru na sídlo ELA, sú Bratislava, Nikózia, Riga a Sofia. Ešte začiatkom tohto roka sa hovorilo i o možnosti, že sa do súťaže zapoja aj Chorvátsko a Rumunsko.

Ponuky kandidátskych miest boli doručené do 6. mája 2019 v súlade s výberovým konaním na budúce sídlo ELA, na ktorom sa dohodli a odsúhlasili ho zástupcovia členských štátov EÚ.

Pellegrini u Merkelovej loboval za umiestnenie unijnej agentúry do Bratislavy

Slovenská vláda argumentuje hlavne tým, že na území Slovenska zatiaľ nie je ani jedna európska inštitúcia. Pripomína aj svoj konštruktívny prístup v otázke vyslaných pracovníkov a jej snahu o prehlbovanie sociálnej dimenzie EÚ.

Ďalšou fázou bude vyhodnotenie kvality všetkých štyroch ponúk. O víťazovi rozhodnú ministri na Rade EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 13. júna tohto roka.

Keďže ide o novú agentúru EÚ, šancu by mali dostať tie členské krajiny, ktoré zatiaľ žiadnu inštitúciu EÚ na svojej pôde nehostia. Ide o päť krajín – Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko.

Vláda Slovenskej republiky navrhuje na sídlo ELA budovu Landererova 12 v centre Bratislavy, ktorá podľa vyhlásenia rezortu práce spĺňa prísne technické požiadavky definované Európskou komisiou a je k dispozícii už od októbra 2019.

Nad vyslanými pracovníkmi bude bdieť Európsky úrad práce

Úprava pravidiel o vysielaní pracovníkov sa v marci posunula od ďalšieho štádia. Európska komisia medzičasom prirpavuje aj novú agentúru, ktorá má podporiť správne zavádzanie aj tejto legislatívy v členských štátoch.

Hlavným poslaním ELA má byť zlepšenie implementácie práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácia sociálneho zabezpečenia.

Inštitúcia by mala poskytovať napríklad informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite. Má koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách.

Zároveň by mala pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. O krajine, v ktorej bude nová inštitúcia sídliť, rozhodnú 13. júna 2019 ministri na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.

Pozitívne odozvy

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter za umiestnenie sídla ELA do Bratislavy už lobuje u rezortných kolegov na bilaterálnych rokovaniach. O podporu slovenskej kandidatúry sa bude v utorok (13. mája) bude uchádzať aj u španielskej štátnej tajomníčky pre oblasť zamestnanosti Yolandy Valdeolivasovej a francúzskej ministerky práce Muriel Penicaudovej.

„Považujem za dôležité oboznámiť svojich partnerov s našou ponukou aj osobne, aby som im následne mohol zodpovedať aj ich otázky. Pre Slovensko je získanie sídla Európskeho orgánu práce prioritou a pre podporu našej kandidatúry som pripravený urobiť maximum,“ hovorí pred rokovaním Richter.

Na stretnutí preto predstaví kolegyniam ponuku Slovenska, ktorú ministerstvo oficiálne predložilo Európskej komisii 6. mája 2019, oveľa detailnejšie. Tá v sebe zahŕňa už aj návrh budovy na sídlo. „Som presvedčený, že spĺňame všetky kritériá pre zriadenie sídla takejto agentúry, či už je to geografická poloha Slovenska, technická pripravenosť a prístupnosť budovy, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov, ale aj kultúra alebo relax. Bratislava jednoducho má čo ponúknuť,“ vyzdvihuje minister.

Bratislava sa uchádza o ďalšiu agentúru EÚ. Argumentuje zmierením

Umiestnenie Európskej agentúry práce v Bratislave by bolo symbolickým gestom zmiernenia po politickom spore o vyslaných pracovníkoch, píše rezort práce.

Dodáva, že pre zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí.

Predošlé rokovania s ministerkami hodnotí veľmi pozitívne. Španielsko považuje vznik Európskeho orgánu práce za veľmi dôležitý a plánuje podporiť kandidáta, ktorý bude schopný naplniť ambície novej agentúry v zložitom celoeurópskom kontexte pracovnej mobility. Francúzsko zase vysoko oceňuje postoj Slovenska pri rokovaniach o smernici o vysielaní pracovníkov, kde sa aj vďaka nášmu prístupu podarilo nájsť kompromisné riešenie.

„Pri týchto rokovaniach hrozilo rozdelenie EÚ na staré a nové členské štáty. Slovensko však pristupovalo k rokovaniam nanajvýš konštruktívne a jasne preukázalo schopnosť a záujem spájať. Myslím, že táto schopnosť je dôležitá, keď ide o inštitúciu akou je Európsky orgán práce,“ približuje