O prácu v Európskom orgáne práce je veľký záujem

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Európsky orgán práce, ktorý bude sídliť v Bratislave, od júla hľadá zamestnancov. Do konkurzu na prvých šesť pozícií, sa spolu prihlásilo 2 421 uchádzačov, z toho 60 percent tvoria ženy.

Keď sa Slovensko v roku 2017 uchádzalo o sídlo prestížnej Európskej liekovej agentúry (EMA), skupina jej zamestnancov sa odmietala sťahovať za prácou do slovenského hlavného mesta.

Aj to mohlo prispieť k tomu, že Slovensko vtedy v súboji o prvú európsku agentúru na svojom území neuspelo. Vydaril sa až druhý pokus v júni tohto roku, kedy Bratislava získala sídlo Európskeho orgánu práce (European Labour Authority, ELA).

Novovznikajúci úrad teraz naberá prvých zamestnancov. Z doposiaľ zverejnených informácií k výberovému konaniu vyplýva, že o prácu v agentúre so sídlom na Landerereovej ulici 12 je veľký záujem. Do konkurzu na prvých šesť pozícií, ktoré úrad vypísal na začiatku júla, sa spolu prihlásilo 2 421 uchádzačov.

O pridelení sídla slovenskej metropole rozhodli ministri zodpovední za sociálnu agendu na Rade EÚ (EPSCO) 13. júna. Slovensko získalo väčšinu – 15 z 28 hlasov – už v prvom kole hlasovania. O sídlo sa uchádzali ďalšie tri krajiny – Bulharsko, Cyprus a Lotyšsko.

Hlavnou náplňou práce novej agentúry bude dohľad nad správnym uplatňovaním európskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách. Občanom a firmám tiež poskytne informácie o ich právach a povinnostiach pri mobilite a bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

Slovensko bude mať prvú agentúru EÚ, politici hovoria o posilnení proeurópskeho renomé

V Bratislave bude mať svoje sídlo Európsky orgán práce. Za úspešnou kandidatúrou je podľa ministra práce Jána Richtera jeho lobing v ostatných členských krajinách.

Prihlásilo sa viac žien ako mužov

Agentúra hľadá ľudí na vedúce funkcie v sektore financovania a verejného obstarávania a v oddelení ľudských zdrojov. Ďalej otvára úradnícke pozície v oddelení pracovnej mobility, plánovania, či obstarávania a jednu asistentskú pozíciu v administratíve.

Inzerované platy sa v závislosti od pozície líšia. Úspešný kandidát na post šéfa oddelenia môže počítať s platom päťtisíc eur, platy na úradníckej pozícii sú štyritisíc eur a na asistentskej pozícii tritisíc eur.

Najväčší záujem je o úradnícke pozície – predovšetkým o prácu programového referenta, na ktorú si prihlášku podalo až 773 uchádzačov.

Do výborového konania sa zapojilo viac žien ako mužov. Z celkového počtu viac ako 2 400 uchádzačov je až 60 percent ženských kandidátiek.

Nad vyslanými pracovníkmi bude bdieť Európsky úrad práce

Úprava pravidiel o vysielaní pracovníkov sa v marci posunula od ďalšieho štádia. Európska komisia medzičasom prirpavuje aj novú agentúru, ktorá má podporiť správne zavádzanie aj tejto legislatívy v členských štátoch.

Nevyhnutnou podmienkou pre uchádzanie sa o prácu v ELA je štátna príslušnosť k členskému štátu Únie. Záujemcovia o prácu v agentúre musia mať za sebou niekoľkoročné skúsenosti s prácou v danej oblasti na medzinárodnej úrovni. Úspešný uchádzač musí okrem angličtiny, ktorá je v ELA pracovným jazykom, ovládať minimálne jeden ďalší oficiálny jazyk EÚ.

V pracovných ponukách stojí, že úspešní uchádzači by do nového zamestnania mali nastúpiť na konci roku 2019, alebo na začiatku roku 2020. Minister práce Ján Richter krátko po zisku sídla hovoril, že agentúra činnosť odštartuje na začiatku októbra.

„Od 1. októbra nastúpi prvých 26 zamestnancov, ktorí sčasti prejdú z Bruselu a sčasti budú prijímaní a budú môcť nastúpiť do Bratislavy. Do konca októbra by sa malo uskutočniť aj prvé stretnutie správneho orgánu, ktorý bude riadiť ELA,“ upresnil Richter.

Zo slovenskej prihlášky do súťaže o sídlo ELA vyplýva, že v prvej fáze by úrad mohol zamestnávať 23 pracovníkov. Postupne by sa priestory a personál úradu mali rozširovať. Keď bude agentúra plne funkčná, bude zamestnávať viac ako 140 ľudí. Ročný rozpočet ELA by mal byť zhruba 50 miliónov eur.

Informácie o konkurzoch na nové pozície bude úrad ďalej zverejňovať na svojej oficiálnej webovej stránke.

V prípade liekovej agentúry bola situácia iná

Slovensko sa o európsku agentúru usilovalo aj v roku 2017, keď sa rozhodovalo o novom sídle Európskej liekovej agentúry (EMA). Hoci aj vtedy Slovensko patrilo medzi favoritov na zisk jednej z najprestížnejších únijných agentúr, tá sa nakoniec presídlila do Amsterdamu. Ku konečnému rozhodnutiu mohol prispieť aj fakt, že zamestnanci EMA, ktorá dovtedy sídlila v Londýne, no kvôli brexitu sa musela presťahovať, nemali chuť pracovať v slovenskom hlavnom meste.

Interný prieskum ukázal, že medzi pracovníkmi liekovej agentúry je Bratislava štvrté najmenej populárne z kandidujúcich miest. O sídlo EMA pritom vtedy súperilo až 19 členských krajín.

Bratislava sa uchádza o ďalšiu agentúru EÚ. Argumentuje zmierením

Umiestnenie Európskej agentúry práce v Bratislave by bolo symbolickým gestom zmiernenia po politickom spore o vyslaných pracovníkoch, píše rezort práce.

Proti slovenskej metropole boli hlavne LBGT zamestnanci agentúry. Tí v liste adresovanom Európskej komisii a Európskemu parlamentu vyjadrili obavy zo sťahovania do krajiny, ktoré nebude chrániť ich práva alebo práva ich partnerov.

„Zákony niektorých krajín neuznávajú manželstvá, či registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia. Následkom toho sa LGBT zamestnanci vystavujú veľkému risku, že stratia základné práva spojené s ich manželstvom alebo registrovaným partnerstvom,“ napísali zamestnanci EMA v liste.