Občania chcú harmonizáciu zákonníkov práce

Pozadie:

Európske občianske konzultácie sú jednou zo šiestich paneurópskych iniciatív, ktoré majú posilniť „demokraciu, dialóg a debatu“ medzi inštitúciami EÚ a občanmi. Do konzultácie zahrnuli dokopy 1500 náhodne vybraných európskych občanov, ktorí sa zúčastnili národných diskusií. Berlínska konferencia je poslednou z takzvaných regionálnych konferencií, na ktorej svoje myšlienky zdieľali experti, zástupcovia európskych inštitúcií a novozvolený europoslanci.

Otázky:

Sedemdesiat záujmových skupín z Nemecka, Slovinska, Českej republiky a Rakúska malo svojich zástupcov na konferencii, ktorej ústrednou tematikou bola práca a podmienky v zamestnaní v dvadsaťsedemčlennej EÚ.

Jednou z tematických oblastí bola aj rodová rovnosť (rovnaký plat za rovnakú prácu). Delegáti poukázali na značné regionálne rozdiely a navrhli, aby EÚ dôslednejšie presadzovala skresávanie týchto nepomerov.

Ukázalo sa, že kým v Rakúsku, Nemecku a Čechách je platový rozdiel na úrovni 23 %, v Poľsku vďaka štruktúre pracovných a finančných trhov len približne 7 %. Okrem toho 36 % podnikov našich severných susedov vedú ženy.

Treba harmonizovať zákonníky práce

Nemecká europoslankyňa Elisabeth Schroedterová zdôraznila potrebu vyššieho stupňa pracovných práv a dôsledný rozvoj európskeho zákonníka práce, no zároveň priznala, že ide o náročnú problematiku, najmä pre právo veta, ktorý majú členské štáty.

Vanda Pecjaková, podpredsedníčka slovinskej Asociácie zamestnávateľov  tvrdí, že Európska komisia by sa mala viac dohliadať na to, aby členské štáty akceptovali minimálne štandardy. Konkrétne pravidlá by však mali byť zodpovednosťou každého členského štátu.

Dohodnutým odporúčaním konferencie je návrh, aby EÚ vytvorila rovnaké pracovné podmienky a pravidlá pre všetkých svojich občanov založené na harmonizovanom zákonníku práce.

Marie Bilková z českého ministerstva financií upozornila, že harmonizácia týchto pravidiel je síce žiaduca, no nedá sa uskutočniť za krátky čas, pretože nejde o riešenie jedným opatrením.

„Pracovné práva a podmienky sú úzko spojené s inými systémami – fiškálnou politikou, zdravotným poistením, penziami a ďalšími aspektmi. Pokiaľ EÚ nie je schopná dohodnúť sa na harmonizácii týchto systémov, nemôžeme očakávať, že harmonizujú túto oblasť.“

Dirk Bergrath z nemeckej odborovej organizácie zastupujúcej kovorobotníkov zdôraznil, že EÚ by mala byť viac ako super slobodnou obchodnou oblasťou. „Ľudia chcú rovné pracovné štandardy a EÚ by mala dať jasne najavo, že základné sociálne práva sú dôležitejšie ako ostatné slobody, najmä pohyb tovaru a kapitálu. Ďalším ktokom by malo byť implementovanie minimálnych požiadaviek na európskej úrovni,“ uzavrel.