Od dobrovoľníctva k práci

Táto rezolúcia je veľmi dôležitá, pretože ešte pred pár mesiacmi bolo dobrovoľníctvo v EÚ neznámou veličinou. Predovšetkým v dobe krízy, ako tej ktorou teraz prechádzame, zohráva dobrovoľníctvo veľmi dôležitú rolu, a to predovšetkým v treťom sektore. Chceli sme zviditeľniť úlohu dobrovoľníctva v Európskej únii,“ povedal novinárom taliansky europoslanec za Európsku ľudovú stranu (EĽS) Marco Scurria.

Europoslanci by chceli v budúcnosti zaviesť aj „pas zručností“, prostredníctvom ktorého by sa nadobudnuté skúsenosti získané počas dobrovoľníckej práce stali oficiálne platnými.

Do dobrovoľníctva sa vo veľkej miere zapájajú práve skupiny mladých ľudí, ktoré čelia vysokej miere nezamestnanosti a zároveň zvýšenému riziku upadnutia do chudoby. Zručnosti a skúsenosti nadobudnuté počas dobrovoľníckej práce by im mohli vo výraznej miere pomôcť pri hľadaní práce. „Pas zručností“ by im v tejto snahe mohol byť dobrým pomocníkom.

Navyše, dobrovoľnícka činnosť v športových kluboch, kultúrnych spolkoch, v charite a iných organizáciách posilňuje solidaritu a sociálnu inklúziu. Na druhej strane, postihnutí ľudia a imigranti môžu zase profitovať z kvalitnej vzdelávacej a finančnej podpory.

Financovanie dobrovoľníckych organizácii

Európsky parlament súčasne apeluje na národné vlády, regionálne a miestne zastupiteľstvá, aby podporili dobrovoľnícke organizácie prostredníctvom priamej finančnej podpory a daňových úľav. Prioritou by mali byť predovšetkým malé organizácie s obmedzeným rozpočtom, ktoré sa zaoberajú medzinárodnou dobrovoľníckou činnosťou. Zároveň by sa mal pre tieto organizácie zjednodušiť prístup ku fondom Európskej únie.

Europoslanci navrhli aj zriadenie celoeurópskeho portálu, ktorý by šíril informácie o dobrovoľníckej činnosti a pomáhal pri výmene skúseností.

Treba sa pozrieť na práva dobrovoľníkov a na ich nediskrimináciu, aby mali rovnaké možnosti a šance. Je veľmi dôležité aby sa v súvislosti s dobrovoľníctvom hovorilo o kvalite, o uznaní dobrovoľníckej činnosti a o dobrovoľníckych aktivitách, a samozrejme aj o ochrane dobrovoľníkov. Vieme, že v mnohých krajinách Európskej únie ešte nie je zákon o dobrovoľníctve,“ povedala na pôde Európskeho parlamentu slovenská europoslankyňa za Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D, Smer-SD) Katarína Neveďalová.