Odštartovalo celoeurópske sčítanie ľudu

zdroj: flickr, autor: victoriapeckham

Sčítanie v roku 2011 sa uskutoční prvýkrát v celej Únii, ktorej počet obyvateľov sa odhaduje na pol miliardy. V EÚ-27 budú využité rovnaké alebo podobné zisťovacie údaje. Obyvatelia siedmych štátov, vrátane Slovenska, budú mať okrem papierových hárkov prvýkrát alternatívu online hlasovania. Okrem toho budú ľudí navštevovať aj takzvaní sčítací komisári.

Vďaka cenzu v celej EÚ sa dosiahne najvyššia porovnateľnosť sčítania, čo má význam aj z hľadiska ďalších rozhodovacích procesov v Bruseli. Obyvatelia, ktorí žijú v zahraničí budú zaradení do sčítania v štáte, kde žijú.

Krajiny sa pokúsia prvýkrát spočítať aj ľudí bez domova, pri čom sa Štatistický úrad SR (ŠÚSR) spolieha na spoluprácu obcí.

Bulhari sa vrhli na online formuláre

Aj keď sčítanie v Bulharsku bude prebiehať celý február, už v priebehu prvých dvanástich hodín využilo možnosť elektronického formulára viac ako 35.000 ľudí.

Mnoho ľudí sa ale sťažovalo, že sa objavili aj „hlúpe“ alebo nejasné otázky. Napríklad otázku o „hlave rodiny“ považujú niektorí za zastaralý sexistický termín, ktorý nie je pre modernú spoločnosť relevantný. Väčšina otázok je harmonizovaná v rámci EÚ-27, ale niektoré sú iniciatívou národných úradov.

Slovensko to čaká v máji

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SOBD) sa u nás po desiatich rokoch uskutoční od 13. mája do 6. júna, rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc z 20. na 21. mája. Občania si budú môcť zvoliť formu, ktorá im je bližšia – vypĺňanie listín alebo online formulára na stránke www.scitanie2011.sk.

Podľa predsedníčky ŠÚSR Ľudmily Benkovičovej je úrad pripravený aj na to, že všetci ľudia využijú elektronickú formu.

Sčítacie formuláre budú takmer identické s tými spred desiatich rokov. Navyše sa ale bude zisťovať obvyklý pobyt, teda miesto kde osoba fakticky žije, počítačová znalosť i najčastejšie používaný jazyk. Pri sčítaní domov zase pribudne otázka o zateplení domov a pri sčítaní bytov otázka o klimatizácii.

Tlačivá budú okrem štátneho jazyka k dispozícii aj v maďarčine, rómčine, rusínskom a ukrajinskom jazyku, online formulár aj v angličtine.

Pre účely sčítania je povinný poskytnúť údaje každý obyvateľ (okrem cudzincov s diplomatickými výsadami). Na rozdiel od Bulharska, kde osobe, ktorá sa odmietne zúčastniť hrozí pokutu až vo výške €60, u nás žiadne sankcie nehrozia.

Sčítací komisári navštívia domácnosti opakovane, jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400 obyvateľov. Pre porovnanie, v Bulharsku pracovník navštívi v tomto mesiaci v priemere 200-250 ľudí.

Celkové náklady na slovenské SOBD sa odhadujú na 30 miliónov eur a podľa ŠÚSR má patriť k najlacnejším v Európe.