Pán vodič, vypili ste si?

Krátka správa

Zo 41 000 smrteľných prípadov, ku ktorým dôjde ročne na európskych cestách pripadá na tie, ktoré súvisia s požitím alkoholu 13 – 17 tisíc. Riešenie tohto problému sa stalo prioritou EÚ, MVO a výrobcov alkoholických nápojov.

Parlamentný výbor pre dopravu odobril správu, ktorá odporúča Komisii navrhnúť horný limit 0,5 promile alkoholu v krvi vodičov. Viacerí poslanci EP navrhovali nulový limit pre vodičov začiatočníkov a vodičov z povolania, ktorí pracujú vo verejnej doprave. Tieto pozmeňujúce návrhy však zamietli poslanci v hlasovaní 22. novembra 2006.

Nahnevaný hovorca Zelených pre agendu dopravy uviedol: „Vzhľadom na nespochybniteľné riziko spôsobované jazdou pod vplyvom alkoholom je hanbou, že väčšina europoslancov je proti celoeurópskemu limitu hladiny alkoholu u vodičov“.

Aj keby boli zmeny akceptované, súčasné stanovisko Komisie ohľadne „Znižovania nebezpečenstva spôsobeného alkoholom” opätovne potvrdzuje, že alkoholová politika spadá pod národné kompetencie, ktorá umožňuje Komisii zohrávať iba úlohu koordinátora.

V snahe navrhnúť politické riešenia pre znižovanie počtu priestupkov súvisiacich s alkoholom za volantom začalo realizovať záujmové združenie pre bezpečnosť cestnej premávky ETSC výskumný program v partnerstve so svetovými producentmi nápojov Diageo – ktorí produkujú alkohol značiek ako sú Smirnoff, Johnie Walker, Baileys a Guiness. Program sa bude zameriavať na vodičov, ktorí pravidelne sadajú za volant s vysokým promile alkoholu v krvi a na mladých a čerstvých vodičov. Výkonný riaditeľ Diageo Paul Walsh uviedol: „ Toto nové partnerstvo s ETSC zohrá kľúčovú úlohu pri šírení informácii medzi verejnosťou, ktorými sa podporuje riešenie problému alkoholu u vodičov.“

Do roku 2010 chce Únia zredukovať počet úmrtí na cestách na 25 000, no i napriek tomu stojí v súčasnosti lepšie ako USA, kde je počet úmrtí na milión obyvateľov približne 1,5 násobne vyšší. Európa a Spojené štáty zastávajú rôzny postoj k dostupnosti alkoholu medzi mladými ľuďmi. Spojené štáty trvajú na tom, že alkohol smú požívať osoby staršie ako 21 rokov, ale majú oveľa benevolentnejší prístup k obsahu alkoholu v krvi vodičov. V EÚ sa vzťahujú na alkoholov u vodičov prísnejšie pravidlá, ale povoľuje sa mladým začať s pitím oveľa skôr.

Ako pre EurActiv uviedla hovorkyňa policajného zboru SR Marta Bujňáková, na Slovensku platí v súčasnosti nulová tolerancia pre požitie alkoholu podľa platného zákona o premávke na cestných komunikáciách. Isté fyziologické danosti ľudského organizmu však môžu vykázať v dychovej skúške istý podiel alkoholu, ktorý nemusí súvisieť priamo s pitím. Ak by EÚ zaviedla smernicou európsky limit, ktorý by bol odlišný od národného, SR bude svoje nariadenie v súlade s ním harmonizovať. Bujňáková však podčiarkla, že pri preplnených cestách je otupenie pozornosti veľkým rizikom a nebezpečenstvom a aj samotné štatistiky úmrtí za posledný víkend sú toho dôkazom.