Pesimistické očakávania

Až 49% Európanov očakáva, že ich život bude za dvadsať rokov horší, ako dnes. Zlepšenie očakáva 38%. Nové členské krajiny sú však výrazne optimistickejšie, než európska pätnástka, pričom Slováci sú po Estóncoch, Íroch a Rumunoch najväčšími optimistami.

Podľa výsledkov špeciálneho eurobarometra „Budúca sociálna realita“ optimizmus klesá s vekom, no rastie s dosiahnutým vzdelaním a mierou urbanizácie. Najlepšie očakávania majú muži vo veku 15-24 rokov, s vysokým vzdelaním, ktorí bývajú v mestách.

Podrobnejšie skúmanie sociálnych očakávaní Európanov odhalilo:

  • 81% očakáva, že sa rozdiely medzi chudobnými a bohatými zväčšia („silno súhlasí“ a „súhlasí“)
  • 80% očakáva, že ľudia budú musieť pracovať do vyššieho veku
  • 72% si myslím, že ani ľudia s dobrou kvalifikáciou nebudú mať istotu dobrého pracovného miesta
  • 72% si myslí, že príležitosti mužov a žien na pracovisku budú rovnejšie, 70% očakáva že muži preberú väčší diel práce v domácnosti
  • 71% očakáva, že šance mladých ľudí budú menej závisieť od ich rodinného pozadia
  • 70% si myslí, že mnohí ľudia si nebudú môcť dovoliť zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú, 70% očakáva, že bude ťažké zohnať dostupné bývanie
  • 57% si myslí, že kvôli konkurencii z rýchlo rastúcich krajín budú ľudia zarábať menej, no 51% očakáva lepšie pracovné podmienky
  • 37% si myslí, že ľudia venujú viac svojho času iným a sociálnym veciam

Hoci väčšina respondentov súhlasila s potrebou prísnejšej ochrany životného prostredia, vyššou podporou ľuďom, ktorí robia spoločensky prospešnú prácu, či znižovaním rozdielov medzi chudobnými a bohatými, len menšina by podporila návrhy, ktoré by viedli k zavedeniu nových daní na financovanie takýchto politík.