Plán na podporu zamestnanosti sklamal

Pozadie:

Summit zamestnanosti naposledy zvolali vo februári, aby sa zamerali na dôsledky súčasnej finančnej a ekonomickej krízy na pracovný trh. Táto myšlienka však európskych lídrov príliš nenadchla a zo strachu pred sociálnymi nepokojmi stretnutie degradovali na stretnutie troch predsedníctiev – súčasného českého a najbližšieho švédskeho a španielskeho.

Otázky:

„Pri tejto kríze sa nezamestnanosti nevyhneme. Ale pokiaľ hneď zasiahneme môžeme redukovať straty pracovných pozícií a pomôcť miliónom ľudí nájsť si novú, lepšiu prácu. Okamžité konanie znamená aj vytvorenie cesty pre udržateľnú obnovu,“ povedal predseda Komisie José Manuel Barroso na konci stretnutia.

Podľa jarnej prognózy Komisie, ekonomický pokles vezme prácu 8,5 miliónu ľudí a zvýši nezamestnanosť na 11,5 % v rámci eurozóny, čo je najvyššia úroveň za niekoľko desaťročí.

Bez konkrétnych výsledkov

Lídri sa dohodli na desaťbodovom pláne, ktorým by členské štáty mali zvýšiť prístup k zamestnaniu najmä mladým ľuďom a podporiť potrebné pracovné zručnosti a propagovať mobilitu.

Sociálni partneri však záverečný dokument odmietli podpísať. Európske sociálne neziskové organizácie rovnako vyjadrili sklamanie nad závermi. „Sociálne dôsledky krízy neboli spomenuté. Závery sú také ako vždy – zvýšiť mobilitu, zvýšiť flexikuritu a vytvoriť vhodné prostredie pre podniky…“ poznamenala Roshan di Puppo zo Sociálnej platformy.

Prispôsobenie pracovného času

Udržiavanie pracovných miest prostredníctvom prispôsobovania pracovného času a využitím verejných zdrojov (Európsky sociálny fond či Európsky globalizačný fond) je hlavnou stratégiou plánu. Flexibilita pracovnej doby sa však nedá aplikovať na každú výrobu a služby. „Malé firmy robia čo môžu, aby udržali zamestnancov. Niektoré redukovali výrobu, no nie je jasné ako dlho súčasný stav udržia,“ vyhlásil Andrea Benassi z UEAPME – organizácie zastupujúcej MSP.

Summit bez obsahu

Podľa lídra socialistov Poula Nyrupa Rasmussena – summit zlyhal v poskytnutí konkrétnych odpovedí. „Európa potrebuje nový stimul na tvorbu miest, čerstvú aktivitu na záchranu pracovných miest, ktoré majú dlhodobú budúcnosť, viac podpory nezamestnaným a nové iniciatívy na pomoc tým, ktorým hrozí chudoba,“ povedal.