Platové rozdiely sú v nových krajinách stále vysoké

„Životný štandard a deklarovaný komfort Európanov sú úzko späté s ekonomikou krajiny, v ktorej žijú,“ konštatuje výskum “Európska kvalita života” za rok 2007. „Pomer ľudí, ktorí trpia na viaceré deprivácie [..] je päťnásobne vyšší v 12 nových členských krajinách, než v EÚ-15,“ dodáva dokument.

Hoci došlo v nových členských krajinách k zlepšeniu niektorých ukazovateľov kvality života, napríklad v otázke bývania, platové nerovnosti sa v týchto krajinách od roku 2003 nezmenili, resp. v niektorých prípadoch sa prehĺbili, hovorí pre EurActiv Robert Anderson, riaditeľ sekcie Eurofund pre životné podmienky a kvalitu života. Tvrdí: „Ako v roku 2003, veľmi dôležité rozdiely pretrvávajú medzi príjmovými skupinami v krajinách, zvlášť v nových členských štátoch.“

Údaje pre prieskum sa zbierali v čase, kedy ešte finančná kríza nevrcholila a preto tu existuje isté „časové zaostávanie“ medzi tým, čo prieskum zistil a tým, čo v súčasnosti pociťujú Európania, upozorňuje Anderson a dodáva: „Samozrejme, [kríza] predstavuje pre isté otázky rozdiel.“ Ide najmä o vnímanie životného zadosťučinenia a optimizmu do budúcnosti. Aj napriek tomu si však Andreson myslí, že „základný obraz sa nezmenil.“

Prieskum „Európska kvalita života“ vykonala agentúra EÚ „Eurofound,“ ktorá sídli v Írskom Dubline. Vychádza z údajov, ktoré poskytlo približne 35 tis. respondentov z 31 krajín (EÚ-27, Chorvátsko, Macedónsko, Nórsko a Turecko). Dáta sa získavali od septembra 2007 do februára 2008. Závery výskumu budú pre verejnosť publikované v polovici roka 2009.