Počet otcov, ktorí chodia na Slovensku na materskú, rastie

Ilustračný obrázok. [SPixabay/tockSnap]

Slovenská materská pre otcov patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete. Dnes ju využíva každý štvrtý otec. Problémom je, keď otcovia poberajú materskú a súbežne vo veľkej miere pracujú, vyplýva z komentáru Inštitútu finančnej politiky.

V ostatných rokoch na Slovensku rýchlo rástol počet otcov na materskej (poberajúcich materské počas rodičovskej dovolenky). V roku 2018 materskú poberalo takmer desaťtisíc otcov. Len za prvý polrok v roku 2019 si nárok na materskú uplatnilo už šesť a pol tisíca mužov.

Nový komentár Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií vyhodnocuje využívanie materskej otcami a vplyv na vstup matiek na trh práce. Autorkou recenzovaného komentára je Zuzana Dančíková, doktorandka rodových štúdií na London School of Economics and Political Science.

V posledných rokoch nastalo na Slovensku niekoľko zmien, ktoré zvyšujú motiváciu otcov stráviť niekoľko týždňov s novonarodeným dieťaťom. V rokoch 2016 a 2017 vzrástlo materské v pomere k predošlému príjmu a od roku 2017 aj maximálne možné materské. Od roku 2019 môžu ísť na materskú obaja rodičia súčasne, ak majú viac než jedno dieťa vo veku do troch rokov.

Materská pre otcov má, okrem iného, riešiť postavenie žien na trhu práce. V roku 2014 malo Slovensko najnižší podiel zamestnaných matiek malých detí v EÚ. K tomu prispievajú aj dlhé materské a rodičovské dovolenky, na ktoré chodia väčšinou matky. Dôsledkom sú dlhodobo nižšie príjmy a nižšie dôchodky.

Matky zarábajú spravidla menej ako bezdetné ženy, keďže materská môže znamenať spomalenie kariéry. Takzvaná štatistická diskriminácia hrozí aj bezdetným ženám v prípade, že ich zamestnávatelia očakávajú, že budú mať deti v dohľadnej dobe, píše autorka.

Ženy v prvej línii krízy si od štátu zaslúžia viac ako poďakovanie

Koronová kríza by mala byť ďalším impulzom na odbúravanie systematických rodových nerovností, hovoria odborníčky. Slovensko má na to nástroje aj dáta, a je len na politickom rozhodnutí, či chce štát nerovnosti riešiť a rozhodovať podľa zažívanej reality žien.

Muži na materskej znižujú rodové rozdiely v príjmoch

Ak by muži chodili na materskú viac, mohol by sa zmenšiť rodový rozdiely v odmeňovaní, ktorý je na Slovensku šiesty najvyšší v EÚ. Ženy v porovnaní s mužmi zarábajú na Slovensku v priemere o 19 percent menej, pričom príjem žien klesá aj s počtom detí.

Komentár IFP ako jeden z dôsledkov nižších príjmov žien uvádza, že v porovnaní s mužmi „sú menej ekonomicky nezávislé a menej slobodné v rozhodnutiach o svojom živote“.

Jedným z riešení nerovností sú práve materské dovolenky pre otcov. Zavádzať ich začali škandinávske krajiny v deväťdesiatych rokoch s cieľom zlepšiť pozíciu žien na trhu práce, čo môže viesť aj k dlhodobo rovnomernejšej deľbe starostlivosti o deti a domácnosť.

Akí muži sa rozhodnú pre materskú?

Na materskú dovolenku chodí viac otcov, dnes takmer každý štvrtý otec. Dôvodom je nárast materského v pomere k predošlému príjmu aj väčšie povedomie o tejto možnosti. Výsledkom je aj skorší návrat matiek na trh práce. V ostatných rokoch však vzrástol aj podiel pracujúcich otcov, ktorí súbežne poberajú materské.

Pre materskú sa rozhodnú otcovia v určitých špecifických situáciách, ide napríklad často o mužov s nadpriemerným príjmom. Polovica otcov, ktorí šli na materskú v roku 2019 zarábala nadpriemernú mzdu. Pravdepodobnosť, že otec pôjde na materskú, rastie aj vtedy, ak matka zarába viac než otec.

Vyšší príjem v porovnaní s mužom prispieva ku skoršiemu návratu ženy-matky do práce. Do práce tiež skôr nastupujú matky, ktoré pracovali aj tesne pred pôrodom.

Pravdepodobnosť, že otec pôjde na materskú je tiež vyššia, keď je jeden z rodičov živnostník (SZČO). Príčinou môže byť, že SZČO otcovia popri materskej môžu ďalej pracovať, navyše pri poberaní materského neplatia odvody.

Počet otcov na materskej rastie aj so vzdelaním otca a matky. Matky s vyšším vzdelaním v porovnaní so zvyšnými matkami nastupujú do práce mierne skôr a materská otca môže byť vítaným spôsobom ako zabezpečiť starostlivosť o dieťa. Predpokladá sa aj to, že muži a ženy s vyšším vzdelaním sú častejšie zástancami rodovej rovnosti.

Naopak, oveľa menej využívajú možnosť ísť na materskú otcovia z marginalizovaných rómskych komunít.

Ako to v praxi vyzerá

Matky majú nárok na 34 týždňov materskej spojenej s materským, otcom náleží ďalších 28 týždňov materského vo výške 75 percent ich hrubého príjmu. Rodičia tak v priemere dostanú sto percent svojho predošlého čistého príjmu. Otcovia môžu materské čerpať počas rodičovskej dovolenky, na ktorú majú otec i matka nárok do troch rokov dieťaťa.

V súčasnosti takmer tretina otcov popri materskej pracuje. V poslednom roku klesol podiel pracujúcich otcov popri materskej, čo môže byť aj výsledkom kontroly Sociálnej poisťovne, ktorá začala sledovať, či otcovia popri materskej pokračujú v práci tak ako pred ňou.

„Viac než polovicu svojho predošlého príjmu zarobilo 43 % otcov a 23  % viac než 90 % svojho predošlého príjmu. Vysoký príjem pritom môže indikovať, že títo otcovia popri materskej pracovali na nezmenený úväzok a materskú netrávili doma s dieťaťom,“ uvádza komentár. Práca otca popri materskej, pri ktorej sa nestíha starať o dieťa však ide proti cieľom takejto politiky, keďže čím viac otcovia popri materskej zarábajú, tým neskôr matky nastupujú do práce.

Slovensko si necháva financovať služby pre obete domáceho násilia eurofondami

Grantové financovanie v téme domáceho násilia je hazard so životmi obetí aj s odborníkmi, ktorí sa im venujú, hovorí riaditeľka jednej z najväčších organizácií poskytujúcich pomoc ženám a deťom v núdzi. Súčasný spôsob financovania hrozí zrútením jednotlivých platforiem podpory.

Možné riešenia a odporúčania

Aby materská pre otcov plnila svoj účel, analytici odporúčajú napríklad materskú na čiastočný úväzok. Popri materskej dovolenke by otec alebo matka mohli pracovať, výška vyplácanej materskej by sa im však o tento príjem krátila.

Vylepšením by mohlo byť aj rozdelenie materskej na viac častí, napríklad dvakrát po troch mesiacoch, pretože pre niektorých otcov môže byť problém z práce odísť na celých 28 týždňov.

Ďalej by pomohlo aj zjednotenie podmienok pre SZČO a zamestnancov. Príjem SZČO popri materskej by tiež mal byť obmedzený. Podľa analytikov z Inštitútu pomôže aj budovanie povedomia o materskej pre otcov s dôrazom na skutočnú starostlivosť otca o dieťa.

Čo podporujú slovenskí politici

V programovom vyhlásení vlády sa so zmenami v materskej otcov neráta. Podľa slovenskej europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS, ECR), predsedníčky Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, v prípade, že chce štát prispievať k vyrovnávaniu rodových rozdielov v odmeňovaní, je práve motivácia na férovejšie rozdelenie starostlivosti o deti najlepšie a najefektívnejšie riešenie.

Zároveň by však mal dobre nastavený systém otcovskej dovolenky podľa nej spĺňať dva predpoklady. Otcovia sa totiž pre túto možnosť rozhodnú využiť skôr vtedy, ak je časť dovolenky neprenosná a dostanú významnú časť svojho predošlého príjmu. „Slovenská schéma to spĺňa, rodičom sa väčšinou finančne oplatí prestriedať a výsledkom je tak skorší návrat žien na trh práce,“ hovorí Nicholsonová.

Druhou dimenziou je podľa Nicholsonovej problém s nedostatkom škôlok. Slovensko aj kvôli tomu dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším počtom zamestnaných matiek malých detí. „Už dlho preto presadzujem zvýšenie vekovej hranice na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý sa vypláca z Európskeho sociálneho fondu, aby sa tak zvýšila dostupnosť škôlok.“

Programové vyhlásenie sľubuje čo najväčšie využívanie eurofondov a alternatívnych zdrojov financovania na dobudovania „dodatočných kapacít materských škôl, s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole“.

„Zvážiť“ chce vláda aj možnosť poskytovať príspevok rodičom dieťaťa od 3 rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do materskej školy. „Príspevok bude možné využiť len na výchovu a vzdelávanie dieťaťa preukázateľným spôsobom (napr. v neštátnej materskej škole)“.