Podpora inovácií cez telefonickú linku

Štyri spolkové ministerstvá v Nemecku sa spojili a vytvorili telefonickú linku, s ktorej pomocou chcú podporiť rozvoj inovácií. Na centrálny systém môžu telefonovať akademici, vedecké tímy, vzdelávacie inštitúcie, ale i firmy, ktoré majú nápad a chcú ho rozvíjať formou vedeckého výskumu. Operátor „hot-line“ im poradí, či je lepšie uchádzať sa v konkrétnom prípade o peniaze zo spolkových alebo európskych fondov. Súčasne im vysvetlí, aké sú podmienky získania grantu; ako, kedy a do akého času podať žiadosť o finančný príspevok, ako i ďalšie cenné rady.

V záujme väčšej adresnosti má linka dve čísla:

  • +49-800-2623-008 môže vytočiť akademik a vzdelávacie inštitúcie,
  • +49-800-2623-009 sa špecializuje na potreby súkromných firiem.

Projekt zastrešujú: Spolkové ministerstvá pre Vzdelávanie a výskum (BMBF), Hospodárstvo a technológie (BMWi), Životné prostredie, zachovanie prírody a jadrovú bezpečnosť (BMU), a Dopravu, výstavbu a mestské záležitosti (BMVBS).