Podpora proti nezamestnanosti mladých na Slovensku by mohla dosiahnuť 270 miliónov eur

Európska rada, Zdroj: TASR, AP Photo/Yves Logghe

Premiér za úspech z pohľadu Slovenska označil dosiahnutie dohody na viacročnom rozpočte na obdobie 2014 – 2020 medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi, pretože bude môcť čerpať viac prostriedkov ako v minulom období. Treba podľa jeho slov teraz treba urýchliť prípravu dohôd s európskymi inštitúciami, aby bolo možné čo najskôr začať s čerpaním.

Podarilo sa tiež eliminovať tlaky niektorých krajín EÚ otvoriť otázku rozšírenia počtu tých krajín, ktoré by mohli dostať viac času na dočerpanie fondov. Táto výnimka bola schválená v prípade Slovenska a Rumunska, pričom príslušnou legislatívou sa v súčasnosti zaoberá Európsky parlament. Schválenie je očakávané v októbri.

Premiér pripustil, že napríklad Bulharsko sa ešte aj dnes pokúsilo do tohto procesu vstúpiť, ale nebolo úspešné. Uvítal postoje českého, maďarského a poľského premiéra, ktorí včera na stretnutí skupiny V4 prisľúbili, že nebudú blokovať tento proces v prípade, že sa nariadenie bude týkať len Slovenska a Rumunska. Je teda šanca, že krajiny neprídu o 350 miliónov, respektíve 1,3 miliardy eur.

Lídri sa tiež dohodli na 6-miliardovom balíku na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý by celkovo mohol dosiahnuť 8 miliárd eur. „Nejde len o deklarácie, ale boli podporené finančnými nástrojmi,“ zdôraznil. Slovensko od januára 2014 na tento účel môže čerpať viac ako 80 miliónov eur. Dotknuté členské krajiny boli vyzvané, aby ich na podporu tvorby pracovných miest, rekvalifikáciu či ďalšie vzdelávanie začali využívať čo najrýchlejšie, už v najbližších dvoch rokoch.

Premiér ocenil, že Európska únia zároveň bude musieť byť pružnejšia pri čerpaní fondov, osobitne v prípade podpory zamestnanosti mladých ľudí. Priestor na presuny vidí v Operačnom programe informačná spoločnosť a OP vzdelávanie v sume 100 miliónov eur. Spolu s už investovanými 70 miliónmi eur by tak celková suma mohla dosiahnuť 250 – 270 miliónov eur. Témam týkajúcim sa podpory zamestnanosti mladých sa budú niektorí premiéri, vrátane Fica, venovať aj budúci týždeň na stretnutí v Berlíne.

K zlepšeniu situácie malých a stredných podnikov by mala pomôcť úverová linka Európskej investičnej banky. Už vlani lídri v rámci Paktu pre rast rozhodli o navýšenie jej základného kapitálu o 10 miliárd eur. Podľa slov premiéra teraz budú ministerstvo hospodárstva a ministerstvo financií skúmať všetky rámce, aby tieto zdroje mohli čerpať aj slovenské firmy.

Vzhľadom na dohodu ministrov financií na princípoch riešenia bánk v kríze, ktorú uzavreli pár hodín pred summitom bol dosiahnutý pokrok pri prehlbovaní skutočnej hospodárskej a menovej únie. „Krajiny, ktoré majú spoločnú menu, musia byť stále bližšie a bližšie, inak neprežijú,“ konštatoval premiér.

„Postupne sa nám darí rozbiť smrteľný kruh, do ktorého sa dostávajú banky, štátne rozpočty a potom deficity a dlhy jednotlivých krajín, pretože my ozdravíme banky a zasa to ide na úkor deficitov a dlhov a stále dookola máme ten istý problém. Kroky, ktoré robí eurozóna preto smerujú k tomu, že budú vytvárané iné nástroje, ktoré budú pomáhať bankám, ale nebudú to štátne rozpočty,“ vysvetlil.

V krátkom čase banky podstúpia stresové testy, aby sa ukázalo, aké aktíva by mohli ohroziť stabilitu. „Považujem túto Európsku radu napriek hlbokej kríze, ktorej čelíme, za úspešnú, predovšetkým pre Slovensko, ale aj pre celú EÚ a eurozónu, lebo sme sa významne posunuli ďalej pri prehlbovaní hospodárskej menovej únii a toto je jediná cesta, ktorú Slovensko má k dispozícii,“ uzavrel.

 

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.