Podpora v nezamestnanosti by mohla mať spoločné pravidlá aj výšku

Kandidáti do eurovolieb sa na oboch stranách politického spektra vyslovujú za sociálnejšiu Európu. Ich návrhy však majú iba zriedka konkrétnu podobu. V predvolebnom období sa objavila aj staršia myšlienka európskeho poistenia v nezamestnanosti. Podporujú ju aj niektoré think tanky, napríklad nemecký Glienicker a francúzsky Eiffel.

Ekonóm Florian Mayneris napísal na túto tému príspevok, ktorý nedávno zverejnil francúzsky ľavicový inštitút Terra Nova. Tvrdí, že spoločný systém poistenia v nezamestnanosti v EÚ by posilnil ekonomickú výkonnosť eurozóny a podporil politické oživenie v Európe.

Potreba stabilizácie

Východiskovým bodom Maynerisovej analýzy je súčasný stav európskeho hospodárstva. Ostatná finančná kríza odhalila potrebu stabilizácie uprostred eurozóny. Vzájomná závislosť, ktorú vytvorila jednotná európska mena, má tiež svoje slabiny. Problémom je najmä asymetria.

Zasahovať v len jednej časti eurozóny sa stalo náročnejšie a obecné makroekonomické problémy sa stali výraznejšie.

„Aj napriek historicky najnižším úrokovým sadzbám Európskej centrálnej banky, pesimizmus a zhoršujúca sa situácia v bankovom sektore zabraňujú prílevu zahraničných investícií a brzdia hospodársky rast. V takejto situácii sa dá postupovať vpred iba prostredníctvom rozpočtovej politiky,“ vysvetľuje Mayneris.

Ústredným problémom je, že pravidlá Paktu stability zamedzili všetky programy ekonomických stimulov.

Riešenie: spoločný ekonomický stimul

Aby bolo možné zaviesť rozpočtové mechanizmy, ktoré budú kompatibilné s jednotlivými menovými predpismi, je potrebné zriadenie európskych rozpočtových kapacít.

Dominantným princípom by mala byť spravodlivosť. Podľa autora musia krajiny vidieť ako veľmi prispeli v dlhodobom horizonte. Na rozdiel od európskych štrukturálnych fondov, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvýhodňovali menej rozvinuté oblasti, zavedenie európskeho rozpočtu má za cieľ zmierniť krízu a nie prerozdeliť bohatstvo. Ekonómovia predpokladajú, že podobný projekt by si vyžiadal príspevok medzi 0,4 až 2 % HDP zúčastnených krajín.

„Poistenie HDP“

Európsky rozpočet by v prípade obzvlášť zlých výsledkov mohol kompenzovať ročné rozdiely medzi predpokladaným a skutočným HDP. Extrémne výkyvy HDP by boli kontrolované a ich negatívne dopady znížené. Pomohlo by to tiež predchádzať krachu firiem, prepúšťaniu a nezamestnanosti.

Spoločné poistenie je účinnejšie

Priama konfrontácia s problémom sa ukazuje ako účinnejšia než pátranie po jeho makroekonomickom pôvode.

Štúdia bruselského Centre for European Policy Studies CEPS uvádza, že „vytvorenie spoločného režimu minimálneho poistenia práce by v eurozóne mohlo pôsobiť ako ekonomický stabilizátor“. Jeho zavedenie pred krízou by zabránilo stratám na HDP až do výšky 15 miliárd EUR.

Nezamestnanosť je tiež príčinou ekonomického spomalenia. Pokles príjmov znižuje úroveň spotreby a teda aj ekonomická aktivita klesá.

Podľa štúdie z roku 2013 by systém spoločného poistenia pre prípad nezamestnanosti v Španielsku znížil straty HDP o štvrtinu.

Tieto údaje o poistení v nezamestnanosti vyprovokovali v únii diskusiu. Panuje však všeobecná zhoda, že zmeny by sa mali najprv iniciovať na európskej úrovni a dokončiť na národnej.

Otázka základného príjmu

Návrh spoločného poistenia sa veľmi nelíši od nepodmieneného základného príjmu, ktorú minulý rok presadzovala európska iniciatíva občanov. Filozof Philippe van Parijs vidí východisko z krízy v myšlienke tzv. eurodividend. [EurActiv.sk, 16. 4. 2014]

„Musíme mať jednoduchý systém a nie supersociálny štát. Vyplácaná čiastka by v závislosti od parity kúpnej sily dosahovala okolo 200 eur,“ priblížil van Parijs.

„Predstava európskych dávok v nezamestnanosti je určite dobrým nápadom,“ vyhlásil Stanilas Jourdan, aktivista z francúzskeho združenia pre nepodmienený základný príjem.

Vo Francúzsku nie sú názory politických strán na zavedenie základného príjmu jednotné. Oporu nachádza v novovzniknutej stredoľavej strane Nouvelle Donne a v Pirátskej strane, ktoré nepodmienenú mzdu pre občanov navrhujú vo svojich európskych programoch. Tradičné strany, vrátene socialistov, túto iniciatívu podporujú menej.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.