Pomoc pracovníkom postihnutým globalizáciou

 

Krátka správa:

Na summite Európskej rady v decembri 2005 potvrdili lídri EÚ svoj zámer zriadiť Európsky fond vyrovnanie dopadov globalizácie. Tento fond bude slúžiť na finančnú pomoc pracovníkom, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku reštrukturalizácie spoločnosti, spôsobenej tlakmi globalizácie. Prostriedky by boli použité na rekvalifikáciu a nové umiestnenie nadbytočných praocvníkov.

Komisia v stredu zverejní tiež ďalšie detaily a modality použitia prostriedkov z fondu.

Ann Mettlerová z Lisabonskej rady vidí tento fond ako dobrý krok, ale varuje, že peniaze by nemali byť vynakladané na „nekonkurencieschopné“ spoločnosti. Pre EurActiv povedala, že fond by mohol Komisii poskytnúť „ľudskejšiu tvár“. EÚ je totiž príliš často obviňovaná ako príčina ekonomickej reštrukturalizácie, povedala Mettlerová.

V decembri združenie Eurochambres vyzvalo Komisiu, aby upustilo od myšlienky na takýto fond. Prezident Christoph Leitl povedal: „Nepochybujeme, že fond by bol značným nástrojom na to, aby si Európska komisia zlepšila profil u európskej verejnosti. To však neznamená, že je to správna odpoveď na otázku, ako reagovať na nezamestnanosť a iné sociálne problémy v Európe.“