Populácia EÚ prekročila pol miliardy

Creativecommons.org: Old People Sign

Minulý rok stúpla populácia EÚ o 1,4 milióna ľudí, k čomu prispel polmiliónový prirodzený prírastok a deväťstotisícová čistá migrácia. K 1. januáru 2010 v dvadsaťsedemčlennej Únii žilo 501,1 milióna ľudí. Rok pred tým to bolo 499,7 milióna. V šestnásťčlennej eurozóne žilo na začiatku roka 329,5 milióna ľudí, čo je nárast o 0,9 milióna.

Za rast populácie zo 60 % môže migrácia. Počet obyvateľov stúpol v devätnástich a klesol v ôsmich členských štátoch. Najvyšší prírastok zaznamenalo Luxembursko (+17.2‰), Švédsko (+7.2‰) a Belgicko (+7.1‰). Najvyšší úbytok zasa Litovci (-6.2‰), Lotyši (-5.7‰), Bulhari (-5.6‰) and Nemci (-2.5‰).

V roku 2009 sa narodilo viac ako päť miliónov detí a zomrelo 4,8 milióna ľudí. Najvyššiu pôrodnosť zaznamenali Íri, Briti a Francúzi, najnižšiu Nemci, Rakúšania a Portugalci. Na Slovensku sa narodilo 61 tisíc detí.

Najvyššiu úmrtnosť vykazuje Bulharsko, Lotyšsko a Maďarsko, najnižšiu zas Írsko, Cyprus a Luxembursko. Vlani zomrelo 53 tisíc Slovákov. Prirodzený prírastok bol teda na úrovni 8 tisíc.