Portugalsko otvorí trh práce

 

Krátka správa:

S účinkom od 1. mája 2006 sa budú môcť občania nových členských štátov EÚ voľne zamestnať v Portugalsku, oznámila vláda v Lisabone. Rozhodnutie na zrušenie reštrikcií na pohyb pracovníkov z krajín EÚ-8 bolo oznámené štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Fernandom Nevesom.

Portugalsko sa tak pripojí k Fínsku a Španielsku pri otvorení hraníc migrujúcich pracovníkov. Dočasné opatrenia sa stali účinnými 1. mája 2004, keď sa EÚ rozšírila o desať nových členských štátov. Výnimku dostali občania Cypru a Malty.

Po posúdení dvoch rokov aplikácie opatrení sa Komisia vyjadrila, že väčšina bariér pre slobodný pohyb pracovníkov sa ukázal byť neefektívnym a že tie krajiny, ktoré si vybrali možnosť otvoriť trhy pracovníkom z EÚ-8 z toho mali prospech.