Poslanci dnes hlasujú o modrej karte

Európski poslanci dnes (4.11.) vo Výbore pre občianske slobody diskutujú o tzv. iniciatíve za modrú kartu. Koncept je ďalším z nástrojov pre riešenie otázky nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v istých európskych priemyselných odvetviach. Mal by doplniť paletu opatrení, ktorá nadviaže na nedávno schválený Európsky pakt o imigrácii a azyle (EurActiv 14/10/2008).

Modrá karta zatiaľ nie je záväzným konceptom, nakoľko členské krajiny nedokázali nájsť kompromis v konkrétnych oblastiach:

  • neexistencia jednoznačnej definície, koho možno považovať za „vysoko kvalifikovaného pracovníka“ (jedni ho definujú za absolventa minimálne troch rokov univerzitného štúdia, iní hovoria len o podmienke ľubovoľného vyššieho vzdelania),
  • nezhoda v návrhu časového horizontu, v ktorom sa od podania prihlášky musí vydať modrá karta,
  • rozdelenie krajín na tie, ktoré si želajú podporu firiem formou ľahšieho zamestnávania odborníkov zo zahraničia, a tie, ktoré sa snažia ochraňovať svoj trh práce.

Kľúčovou otázkou je aj stanovenie výšky minimálnej mzdy pre pracovných migrantov. Objavili sa návrhy, aby vysokokvalifikovaný pracovník zo zahraničia zarábal minimálne 1,7-násobok priemernej hrubej mzdy, ktorá je charakteristická pre danú členskú krajinu.