Potraviny pre chudobných v EÚ poskytne aj Slovensko

Pozadie

V roku 2009 dá EÚ na program potravinovej pomoci 13 miliónom ľudí, ktorí sú na to odkázaní, 500 miliónov eur. Tieto prostriedky idú z rozpočtu vyčleneného na Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP). Návrh Komisie, aby sa financoval radšej z národných sociálnych programov, vďaka blokovacej menšine v Rade ministrov minulý rok v novembri neprešiel.

Program je od roku 1987 súčasťou SPP a účasť v ňom je dobrovoľná. Slovensko spolu s Cyprom, Dánskom, Holandskom, Nemeckom, Rakúskom, Veľkou Britániou a Švédskom zatiaľ na programe neparticipujú.

Otázky

Európsky parlament počas plenárnej schôdze odporučil pokračovať s programom distribúcie potravín pre ľudí v hmotnej núdzi. Potraviny pochádzajú z tzv. "intervenčných zásob“, to znamená z potravín, ktoré sa nepredajú na trhu.

Poslanci chcú týmto gestom vyslať signál, že pomoc EÚ v čase krízy nedostanú len banky, ale aj najchudobnejší. EP odmietol spolufinancovanie projektu z príspevkov národných rozpočtov a chce, aby ho financovalo Spoločenstvo. Parlament si myslí, že by sa z rozpočtu EÚ mali hradiť aj náklady spojené s uskladnením a nie iba administratívne a prepravné náklady, ako to zamýšľala Európska komisia.

Ako informoval europoslanec Peter Baco (ĽS-HZDS), do programu sa v dohľadnej dobre zapojí aj Slovensko. Pracuje sa už aj na programe na národnej úrovni, ktorý by mal byť zaslaný Bruselu do konca mája tohto roka. Potravinová pomoc sa u nás bude týkať najmä bezdomovcov, rodín v ťažkej situácii, nezamestnaných, osôb samostatne vychovávajúcich deti, migrantov, ale tiež žiadateľov o azyl, starších osôb v zlej materiálnej situácii a postihnutých detí. Vykonávacím orgánom na Slovensku bude Pôdohospodárska platobná agentúra.

Podľa europoslankyne Zity Pleštinskej (EPP-ED, SDKÚ-DS), program distribúcie potravín pomáha stabilizovať trhy znižovaním intervenčných zásob a zároveň zabezpečuje potraviny pre najchudobnejších obyvateľov Únie. Povinné spolufinancovanie, ktoré návrhovala Komisia, predstavuje podľa nej problém najmä pre charitatívne organizácie.

Pozície

Podľa poslanca Petra Baca hrozí, že v druhej polovici tohto roka dôjde k celosvetovému zvýšeniu cien potravín. Dôvodom je nižšia úroda a tiež to, že farmári menej investujú do pôdy, pretože banky im požičiavajú za zhoršených podmienok. "Keď nebude mimoriadne úrodný rok, globálne môžu ceny potravín narásť," cituje agentúra TASR.