Použitie peňazí na prácu pre mladých je v rukách členských štátov

Zdroj: TASR

Bez práce je v súčasnosti 7 a pol milióna mladých Európanov. Programy, ktoré by týchto ľudí mali dostať späť na pracovný trh by podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce stáli členské štáty EÚ 21 miliárd eur ročne.

Európska komisia hovorí, že táto suma je ešte ničím oproti 150 miliardám eur, ktoré by stálo ak by sa so súčasným stavom nič nerobilo.

Počas konferencie na vysokej úrovni na tému nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa 12. novembra konala v Paríži, sa členské štáty zaviazali v plnom rozsahu implementovať Záruku pre mladých. Tá by mala miliónom mladých ľudí vo veku medzi 15 až 24 rokov (vo výnimočných prípadoch do 30 rokov) pomôcť pri vstupe na pracovný trh. Je súčasťou širšej Iniciatívy pre zamestnanosť mladých, ktorá je čiastočne postavená na francúzskom modeli.

Francúzsky prezident Francois Hollande na parížskej konferencii zdôraznil tri priority, na ktorých sa lídri dohodli pri zamestnávaní mladých: podpora prípravy na pracovné miesta budúcnosti,  začlenenie najzraniteľnejších skupín a podpora pri naštartovaní podnikania.

Schéma Záruky pre mladých je zase založená najmä na úspešnej praxi z Rakúska a Fínska. Počíta z podstatnou reformou služieb zamestnanosti – ktoré majú asistovať mladým ľuďom buď pri nájdení miesta, vhodného ďalšieho vzdelávania alebo im majú pomôcť začať podnikať. 

Výsledky Záruky pre mladých zostávajú  ale rukách národných štátov. Kompetencie v sociálnej oblasti sú stále národnou doménou.

Z nového sedemročného rozpočtu EÚ budú však môcť na tento účel použiť 6 miliárd eur už počas prvých dvoch rokov novej rozpočtovej periódy 2014-2020. Z toho 3 miliardy pôjdu zo špeciálnej rozpočtovej kapitoly. Druhú polovicu poskytne Európsky sociálny fond (nad rámec 10 miliárd ročne pre obvyklé priority ESF). Európska investičná banka vyčlení 6 miliárd ročne.

Peniaze sú určené hlavne pre regióny, kde nezamestnanosť mladých ľudí dosahuje aspoň 25 %, pričom sa týkajú mladých ľudí, ktorí aktuálne neštudujú, nepracujú a neabsolvujú odbornú prípravu (NEET).

Slovensko s mierou nezamestnanosti mladých ľudí v kategórii NEET na úrovni 13,8 % (údaje za rok 2012) nespadá medzi najviac postihnuté krajiny. Celková nezamestnanosť mladých sa však u nás vyšplhala nad 30 % (september 2013).

Slovensko Európskej komisii predložilo návrh implementačného plánu v októbri, na príprave finálnej verzie sa pracuje. Komisia tlačí a to, aby slovenský plán prioritizoval najviac marginalizovaných mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, najmä v rómskej populácii.

Experti na oblasť zamestnanosti kritizujú mieru vyčlenených prostriedkov. Generálny tajomník European Youth Forum Giuseppe Procaro si navyše nemyslí, že rovnaký prístup v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých bude efektívny všade. Treba podľa neho analyzovať situáciu jednotlivo v členských štátoch.

Zelená nemecká europoslankyna a podpredsedníčky výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Elisabeth Schroedter pripomína, že 6 miliárd eur na iniciatívu pre zamestnávanie mladých treba vnímať len ako dodatočné zdroje. V rámci štrukturálnych fondov  sú k dispozícii ďalšie a záleží na členských štátov ako pomôžu tejto oblasti ich využitím. Potom je to ale podľa nej už otázka politických priorít.

European Youth Forum upozorňuje na riziko, že po roku 2016 ostanú zas štáty bez prostriedkov, čo neveští pre udržateľnosť výsledkov tohto nástroja nič dobré. Vyzývajú Radu aby monitorovala míňanie prostriedkov a garantovala možnú ďalšiu alokáciu po roku 2015.

„Európske riešenia môžu pomôcť čiastočne, ale nie je to hlavná časť príbehu,“ varoval ešte v júni fínsky premiér Jyrki Kataine, ktorého krajina bola vzorom pri návrhu modelu Záruky pre mladých. Severská krajina sa spolu s Rakúskom môže pochváliť najnižšími mierami nezamestnanosti mládeže. Výrazným faktorom dobrej zamestnanosti v Rakúsku je však tiež duálny systém vzdelávania.

Okrem Slovensku už aj ďalších opäť členských štátov – Česká republika, Chorvátsko, Litva, Luxembursko a Poľsko – predložili prvé návrhy vykonávacích plánov, aby sa ku nim mohla EK vyjadriť.

Osem členských štátov (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko a Rakúsko) má nízku mieru nezamestnanosti mladých ľudí a preto nespĺňa kritériá pre program Záruky pre mladých. Najviac financií bolo v rámci programu vyčlenených pre Španielsko (881,44 mil. eur), Taliansko (530,18 mil. eur) a Francúzsko (289,76 mil. eur).

Pozície

"Dôležitá správa je, že budúci týždeň (21.11., pozn red. ) bude s vysokou pravdepodobnosťou definitívne schválený rozpočet EÚ na roky 2014 až 2020. Čo znamená, že máme k dispozícii peniaze," avizoval slovenský premiér Robert Fico po konferencii v Paríži s tým, že z celkovej sumy šesť miliárd eur by malo SR pripadnúť 150 až 200 miliónov eur.

Slovensko bude pritom podľa Fica pripravené čerpať tieto peniaze pravdepodobne okamžite v prvých mesiacoch budúceho roka. Ako jedna zo šiestich krajín EÚ už totiž predložilo akčný plán pre túto oblasť, teda spôsob, ako navrhuje tieto financie použiť a premeniť ich na pracovné miesta pre mladých.

Pri tomto programe je však potrebné 50-% spolufinancovanie zo strany štátu. Podľa Fica Slovensko tieto peniaze nájde. "Nebojím sa toho, že pokiaľ pripravíme v akčnom pláne dobré projekty na zamestnávanie mladých ľudí, že by sme neboli schopní spolufinancovať to, čo zaplatí EÚ," zdôraznil. Zároveň doplnil, že o projekte už hovoril aj s ministrom financií pri zostavovaní rozpočtu.

Fico na dnešnom stretnutí podľa vlastných slov požiadal EK o väčšiu mieru flexibility pri využívaní štrukturálnych fondov. V súčasnosti je totiž podľa neho veľmi náročné prostriedky medzi programami presúvať. Rovnako požiadal Komisiu, aby prišla s návrhmi, ktoré umožnia použiť peniaze, ktoré by inak prepadli, na zamestnávanie mladých.

Infografika: Nezamestnanosť mladých v roku 2012