Pracovné trhy EÚ ostanú uzavreté

poľsko, inštalatér, voľný pohyb, pracovná sila, migrácia

 

Krátka správa

Pri rozšírení Európskej únie 1. mája 2004 väčšina pôvodných členských krajín využila možnosť zavedenia dočasného obmedzenia voľného pohybu pracovnej sily z ôsmych nových členov Únie (noví členovia mínus Cyprus a Malta). Podľa prístupových dohôd platia obmedzenia na dvojročné obdobie, potom majú byť prehodnotené, krajiny EÚ si ich môžu uplatniť na ďalšie tri roky a po ďalšom prehodnotení je možné ešte dvojročné obmedzenie. Spolu tak môže čeliť pracovná sila z EÚ-8 reštrikciám až 7 rokov.

Z EÚ-15 neobmedzili voľný pohyb pracovníkov len Británia, Írsko a Švédsko. Podľa posledných správ sa zdá, že po uplynutí prvého dvojročného obdobia (1. mája 2006) sa k nim pridá iba Fínsko.

Rakúsko, Nemecko a Francúzsko už vyhlásili, že využijú možnosť obmedzenia na ďalšie trojročné obdobie, a veľmi pravdepodobne aj následne na dva roky. Ešte prednedávnom sa hovorilo, že pracovné trhy by mohlo otvoriť Španielsko a Portugalsko – ich predstavitelia však podľa ČTK podobné špekulácie popreli. Zostávajúce krajiny – Belgicko, Holandsko, Dánsko, Luxembursko, Grécko a Taliansko – tiež pravdepodobne využijú nejakú z foriem obmedzenia mobility pracovníkov.

Osem postihnutých nových členských krajín považuje takúto prax za diskrimináciu – voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd Únie. Druhá strana zas tvrdí, že ide o legitímnu ochranu trhu práce pred konkurenciou lacnej pracovnej sily „z východu“ a snahu predísť sociálnemu napätiu v dôsledku zvyšovania nezamestnanosti, či znižovania ceny práce.