Pracujúci chudobní sú najchudobnejší

 

Krátka správa

Luxembursko, ktoré má najvyšší príjem na hlavu v EÚ, má aj najvyššiu minimálnu mzdu. Krajina má však zároveň najvyššie percento pracovníkov, ktorí z tejto minimálnej mzdy musia žiť. V niektorých ďalších krajinách, v ktorých tiež existuje inštitút minimálnej mzdy, pracovníci zarábajú o trochu viac, než je minimálna hranica miezd, no na minimálnu mzdu je odkázaných iba približne 1% pracovníkov.

 

Minimálna mzda, vyjadrená v parite kúpnej sily, 1. január 2006

Zdroj: Eurostat; graf: EurActiv

Najchudobnejší pracovníci, poberajúci minimálnu mzdu, sú v Bulharsku a Rumunsku – v Rumunsku ide o každého ôsmeho pracovníka. Tesne za oboma dvoma kandidátskymi krajinami nasledujú pobaltské štáty a Slovensko.

Cyprus, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko a Švédsko minimálnu mzdu zatiaľ nezaviedli.

 

Minimálna mzda v  

 

Percento pracovníkov, poberajúcich minimálnu mzdu (2004)

 

Euro

Národná mena

 

Belgicko

1,234

1,234

:

Česká republika

261

7,570

2.0

Estónsko

192

3,000

5.7

Grécko*

668

668

:

Španielsko

631

631

0.8

Francúzsko

1,218

1,218

15.6

Írsko

1,293

1,293

3.1

Lotyšsko

129

90

:

Litva

159

550

12.1

Luxembursko

1,503

1,503

18.0

Maďarsko

247

62,500

8.0

Malta

580

249

1.5

Holandsko

1,273

1,273

2.1

Poľsko

234

899

4.5

Portugalsko

437

437

5.5

Slovinsko

512

123,000

2.0

Slovensko

183

6,900

1.9

Veľká Británia

1,269

862

1.4

 

 

 

 

Bulharsko

82

160

:

Rumunsko