Preplnené lety nie sú výnimkou ani v Európe. Aké práva majú pasažieri?

Zdroj: Twitter

Video z paluby lietadla spoločnosti United Continetal, ktoré zachytáva ako privolaná letisková polícia násilne vyvádza z lietadla jedného z pasažierov, sa v týchto dňoch rozšírilo po celom svete. Na let totiž letecká spoločnosť predala viac leteniek, ako bolo miest v lietadle. Nakoľko sa nikto z pasažierov k výmene letenky dobrovoľne neprihlásil, 69-ročného lekára Davida Daoa náhodne vybral počítač.

Aerolinky môžu podľa pravidiel predávať viac leteniek ako je miest na palube letu. Nakoľko sa stáva, že niektorí pasažieri sa napriek zakúpeniu letenky na let z rôznych dôvodov nedostavia (tzv. no-show), spoločnosť si týmto predajom dokáže zaistiť plný let i príjem navyše. Ide však o prax, ktorú využívajú aj letecké spoločnosti v EÚ.

Poznať svoje práva

Regulácie Európskej únie sa venujú rozličným oblastiam ochrany pasažiera. Odmietnutie nástupu do lietadla spôsobené napríklad predajom väčšieho počtu leteniek jednoznačne patrí medzi ne. Letecká spoločnosť musí v tomto prípade pasažierom poskytnúť dostatočnú starostlivosť, pomoc, alebo aj finančnú náhradu.

Aerolinka v prípade nadmernej rezervácie miest musí osloviť cestujúcich a požiadať o dobrovoľnú výmenu letenky. Ak sa na palube dobrovoľník nenájde, nastupuje náhodný, zväčša počítačový výber.

Podľa platnej európskej legislatívy musí letecká spoločnosť zabezpečiť dostatočnú ochranu práv spotrebiteľa – pasažiera. „Odmietnutie nástupu na palubu dáva cestujúcemu právo na „náhradu“, právo vybrať si medzi úhradou ceny letenky, presmerovaním alebo zmenou rezervácie na neskôr, ako aj právo na „starostlivosť“,“ uvádza sa v usmernení k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorá tvorí základ spoločných pravidiel náhrad a pomoci cestujúcim v EÚ.

Pasažier má rovnako nárok aj na finančnú kompenzáciu vo výške 250 až 600 eur, v závislosti od špecifických podmienok letu. Dobrovoľník, ktorý sa k výmene letenky prihlási, však o toto právo prichádza.

Náhrada a starostlivosť

Základom kompenzácie v prípade odmietnutého nástupu do lietadla na základe európskeho práva je, aby miesto odletu alebo príletu bola jedna z krajín Európskej únie. V prípade, ak pasažier prilieta do Únie z krajiny, ktorá nie je jej členom bloku, ďalšou podmienkou kompenzácie je, aby bola prepravná spoločnosť prevádzkovaná z členského štátu.

Pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ sa však nevzťahuje len na odmietnutie, ktoré bolo spôsobené prekročením kapacity rezervácií, ale uplatňuje sa aj na odmietnutie nástupu do lietadla z iných dôvodov, medzi ktoré patria prevádzkové problémy.

Európska únia je zmluvnou stranou dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, všeobecne známy ako Montrealský dohovor. Jeho súčasti, ktoré chránia práva cestujúcich v leteckej doprave, sú tak platné aj v členských krajinách EÚ. Okrem odmietnutia nástupu sa dotýkajú aj oblastí ako meškanie letu, štrajky, prírodné katastrofy či iných výnimočných okolností, súvisiacich s leteckou prepravou.