Priberáme aj kvôli reklame

Pozadie:

V januári 2005 predstavili európsku platformu pre technológie „Food for Life“ (Strava pre život). Pod vedením európskej Konfederácie potravinárskeho a nápojového priemyslu (CIAA) integruje aktérov zo súkromnej a verejnej sféry. V odborných diskusiách  a pri analýze vývojových trendov sa venuje  témam, ako:

 • potraviny a zdravie,
 • kvalita potravín a ich výroba,
 • potraviny a spotrebiteľ,
 • bezpečnosť potravín,
 • trvalo udržateľná produkcia potravín
 • manažment potravinárskeho reťazca.

Úsilie združených aktérov sa má preniesť do výskumného strategického programu a plánu pre potravinársky a nápojový priemysel do roku 2020.

V marci 2005 vznikla nezávisle na „Food for Life“ platforma pre „Výživu, pohyb a zdravie“. V decembri 2005 bola zverejnená zelená kniha o “Podpore zdravej výživy: Európska dimenzia k zamedzeniu nadváhy, obezity a chronických ochorení“,  ktorá spustila širokú diskusiu  o boji s nadváhou a obezitou.

Otázky:

Konfederácie potravinárskeho a nápojového priemyslu vyzdvihla okruhy tém platformy „Food for Life“  a sústredil svoje výročné stretnutie do troch hlavných oblastí:

 • Potraviny a zdravie,
 • potraviny a spotrebitelia, 
 • Bezpečnosť potravín.

O obezite nebola v programe kongresu zmienka, i tak všetci referenti workshopu „Potraviny a Zdravie“ upozorňovali na dôležitosti tejto témy.

Philip Tod,  hovorca komisára pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa tlmočil výrobcom nasledujúci odkaz Komisie: „Komisár žiada výrobcov potravín nepropagovať v reklame zameranej na deti potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru alebo soli. Zdôraznil, že reklama má veľký vplyv pri voľbe potravín a aj na celkový obraz, ktorý si verejnosť vytvára o nutričnej hodnote daného produktu. Etiketovanie potravín by poskytlo občanom nadobudnúť predstavu o  dennej spotrebe rozličných živín. Ak nie sú tieto informácie spoľahlivé, spôsobia viac škody ako osohu. Komisia si nepraje žiadne ďalšie zavádzanie spotrebiteľa, toľko Tod.

Predseda CIAA, Jean Martin zdôraznil, že potravinársky a nápojový priemysel plní svoj záväzok voči Komisii už prostredníctvom platformy EÚ, kde sa venujú definovaniu nových produktov, analýze označovania výrobkov, zodpovednej reklame a merketingu – najmä vo vzťahu k deťom.

Pozície:

Predseda CIAA, Jean Martin sa vyjadril, že potravinárskemu priemyslu a producentom nápojov sa vyčíta zodpovednosť za nárast obezity v spoločnosti, najmä medzi deťmi a sústreďuje sa mnoho názorov, že jediným riešením je nové legislatívne nariadenie. On je však na iného názoru, a to že autoregulácia výroby a prísny dohľadom sú tým riešením. Tak sa to udeje rýchlejšie a efektívnejšie. Odkázal na smernicu EÚ (2003/89/es) ohľadom označovania výživových hodnôt, ktorá je na stole už od novembra 2003 a ktorú sa do roku 2007 by malo podariť transponovať. Výrobcovia s dohodli na zmenách v označovaní výrobkov za 6 mesiacov.

Sue Davis,  poradkyňa pre politické záležitosti britskej spotrebiteľskej organizácie WHICH?, zdôraznila, že je veľa oblasti o ktorých je potrebné rokovať, najmä pri etiketovaní. Vyslovila pochybnosť, či výrobcovia budú sami v stave presadiť potrebné zmeny. Aby sa docielil žiadaný efekt je zákonne opatrenie podľa nej potrebné. WHICH? žiada zavedenie „semaforov“ na obaly potravín. Štúdie totiž potvrdili, že toto je najúčinnejší spôsob informovania spotrebiteľa.

Ďalšou oblasťou je detská reklama. Spotrebiteľská organizácia zistila, že priemysel v tejto oblasti plánuje zmeny, ale je presvedčená že opatrenia široko nepostačujú. Ochrancovia spotrebiteľov žiadajú zákaz reklamy na nezdravé potraviny (s vysokým obsahom tukov, cukrov a soli) zamerané na deti. Nie je možné predsa propagovať medzi deťmi zdravé potraviny, pokiaľ sú vystavované reklame na nezdravé potraviny.

 Gillian Anantharaman-Barr z Výskumného centra Nestlé sa nazdáva, že farebné označenie nepomôže veľmi spotrebiteľovi v orientácii. Ťažko si dokáže predstaviť, ako bude označená fľaša olivového oleja prostredníctvom „semafórového systému“. Nestlé uprednostňuje harmonizačnú iniciatívu na európskej úrovni, ktorú navrhla CIAA a ktorá sa bude venovať plánovaniu výživy. Príklad zodpovedného prístupu vo vzťahu k detskej reklame sú okrem údajov o nutričných hodnotách aj tipy pre zdravý spôsob života komunikované v jazyku blízkom deťom, doplnila Anantharaman-Barr. Napríklad na sladkostiach sa uvádza, že obsahujú určité množstvo kalórií, ale aj koľko je potrebné vynaložiť pohybu, aby sme tieto kalórie odbúrali. Nestlé investuje ročne 1,5 % svojho celkového obratu do výskumu a vývoja. V roku 2006 dosiahli tieto investície 940 mil. eur. Najväčšia súčasná výzva na boj s tučnotou je vyvinúť alternatívne potraviny k cukru, ktorý je masívne zastúpený v mnohých potravinárskych výrobkoch. Ak sa cukor nahradí sladidlom aspartámom (E 951), zníži sa objem produktu, ale zmenia sa aj jeho vlastnosti. Toto je veľká výzva pre potravinárske technológie, dodáva výskumníčka Nestlé. Ak chceme znížiť kalorický prísun, musíme nájsť nízkokalorické náhrady.

Komisia nerozdeľuje potraviny na „dobré“ a „zlé“ produkty.
Philip Tod, hovorca komisára Markosa Kyprianou

Hovorca komisára pre zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa, Philip Tod uviedol, že podľa výsledkov najnovšieho výskumu Eurobarometra sa spotrebitelia  vo vzťahu k potravinám viac orientujú podľa chuti a pôžitku. Okrem toho prevláda názor, že zdravé potraviny nie sú chutné. Komisia nerozdeľuje potraviny na „dobré“ a „zlé“ produkty. Jej ide hlavne o to, aby sa šírili vedomosti o zdravých a nezdravých návykoch. Pre tieto účely vytvorila Komisia podmienky pre diskusné fórum o výžive, telesnom pohybe a zdraví, prostredníctvom ktorej si aktéri vymieňajú informácie a ďalej ich šíria. Cieľom je zmena postoja obyvateľov k zdravej výžive.

Potravinárska komora Slovenska koncom júla 2006 zverejnila stanovisko o podpore snahy výrobcov dobrovoľne poskytovať spotrebiteľom informácie o nutričných hodnotách potravín. Chce tak „umožniť spotrebiteľovi informovane sa rozhodovať pri výbere, kúpe a spotrebe potravín tak, aby čo najlepšie vyhovovali jeho osobným potrebám. Niektorí naši členovia už začínajú dobrovoľne uvádzať na obaloch tzv. veľkú štvorku (celkový obsah energie, obsah tukov, sacharidov, bielkovín), alebo tzv. veľkú osmičku (celkový obsah energie, bielkoviny, sacharidov, cukry, tuky, nasýtené tuky, vláknina a soľ). Niektorí európsky výrobcovia potravín sa nedávno rozhodli poskytnúť spotrebiteľovi ešte viac informácií rozhodujúcich pre jeho výber potravín. V označení potravín budú uvádzať na prednej strane etikety aj energetický obsah jednej porcie a podiel, ktorý tento tvorí z celodenného odporúčaného energetického príjmu. Potravinárska komora Slovenska je pripravená naďalej spolupodieľať sa na hľadaní spôsobu podporovať oprávnený záujem spotrebiteľa o nutričných hodnotách potravín s cieľom podporovať nielen záujem o výživu, ale aj dosiahnutie pokroku pri riešení otázok výživy a zdravého životného štýlu“, píše sa v stanovisku Potravinárskej komory Slovenska.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

 • 9. november 2006: Komisár Kyprianou verejne pochváli potravinárske podniky, ktoré sa zasadzujú za boj s obezitou..
 • 15.-17. november 2006: WHO konferencia európskych ministrov o boji s obezitou  
 • Začiatok 2007: Bude predložené oficiálne oznámenie Komisie o „Podpore zdravej výživy a telesného pohybu: Európska dimenzia k zastaveniu rastu nadváhy, obezity a chronických ochorení“