Prieskum: etické otázky ovplyvňujú spotrebiteľov

Až 70% Fínov tvrdí, že spoločensky zodpovedné správanie sa firmy – jej starostlivosť o zamestnancov, životné prostredie, investovanie do miestnych komunít a pod. – ovplyvňuje ich spotrebiteľské rozhodnutia. Asi 15% pripisuje spoločenskej zodpovednosti „značný vplyv“, 55% „určitý vplyv“, vyplynulo z prieskumu denníka Helsingin Sanomat a Suomen Gallup.

Deväť z desiatich respondentov si myslí, že zodpovednosť firmy siaha ďalej, ako vytváranie zisku pre vlastníkov. Ak sa firma nespráva spoločensky zodpovedne, 70% je pripravených pridať sa k jej bojkotu. Odpovede mohol ovplyvniť aj zavretie prevádzky Nokia v Nemecku a papierne vo fínskom Stora Enso, o ktorých sa v čase prieskumu široko písalo v médiách.

Z výsledkov tak vyplýva, že Fíni sú na otázky spoločenskej zodpovednosti veľmi citliví. Denník Helsingin Sanomat však cituje analytičku zaoberajúcu sa CSR problematikou Minna Halme, podľa ktorej je od proklamácií k činom často ďaleko: „Existuje veľká skupina ľudí, ktorí povedia, že sú na principiálnej úrovni pripravení rozhodovať o nákupoch na základe vyšších dôvodov. Tých, ktorí to nakoniec aj urobia, je výrazne menej.“ Rozhodujú aj faktory ako cena, kvalita, či dostupnosť alternatív.

Hlasovať peňaženkami sú najviac pripravení starší Fíni (50-64 rokov), najmladšia veková skupina (15-24 rokov) pripisovala otázke spoločenskej zodpovednosti najmenšiu dôležitosť. Podľa Halme je dôvodom konzumný životný štýl mladej generácie a fakt, že mladí ľudia už nepovažujú stále zamestnanie za nevyhnutnosť, a preto nevnímajú tak negatívne ak sa firma rozhodne prepúšťať.

Spoločensky zodpovedné správanie, ako jeden z princípov podnikania, presadzuje dlhodobo aj Európska komisia. V septembri 2007 komisár V. Špidla v interview pre EurActiv povedal: “Ak má byť podnikanie dlhodobo úspešné a efektívne, nemôže byť jeho výsledkom len kvalitný produkt, ale v podstate aj kvalitné prostredie, kvalitný vzťah k sociálnej sieti a k ľuďom ako takým. Pretože podnikanie je v konečnom dôsledku ľudská záležitosť, nie je to žiadny prírodný jav.”