Progresívny švédsky imigračný program rozpoltil Parlament

Pozadie:

Štokholmský program je legislatívnou agendou švédskeho predsedníctva pre oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí na obdobie 2009 až 2014. Súčasný Hágsky program vyprší tento rok.

Cieľom iniciatívy švédskeho predsedníctva je definovať rámec pre európsku policajnú a colnú spoluprácu, záchranné služby, spoluprácu trestného a občianskeho práva a pre azylovú, migračnú a vízovú politiku.

Spomedzi všetkých uvedených okruhov sa najviac “ako horúci zemiak pohadzuje” migračná a azylová politika. Najmä stredomorské krajiny (na čele s Maltou a Talianskom) žiadajú o viac pomoci od severných krajín.

Otázky:

Navrhovaným Štokholmským programom, ktorý je prioritou švédskeho predsedníctva, sa vo štvrtok (8. októbra) zaoberali hneď štyri parlamentné výbory a tiež zástupcovia národných parlamentov. Skladá sa z viacerých chúlostivých bodov vrátane občianstva EÚ, opatrení na ochranu občanov, solidarity, prístupu k spravodlivosti a čerpania všetkých pozitív jednotného trhu prostredníctvom európskeho zmluvného práva.

Britská liberálna poslankyňa Diana Wallisová uvítala zvolenú metódu priebehu diskusie a tiež závery, ktoré z nej vyplynuli. „Myslím si, že stretnutie štyroch výborov bol veľmi dobrý výber. Vyzerá to, že smerujeme k oveľa vyrovnanejšiemu záveru, aký sme kedy v minulosti dosiahli.“

Wallisová verí, že švédske plány majú správny tón, pretože dôraz nekladú na imigráciu a bezpečnosť, ale na to, ako sa dá ľuďom zjednodušiť život, keď sa chcú chopiť príležitostí, ktoré ponúka mobilita v Európe.

Juh sa ohradil

Program vyvolal očakávanú kritiku južnej Európy, ktorá tvrdí, že švédske priority zasahujú otázku bezpečnosti a imigrácie len plytko. Maltský poslanec Simon Busuttil argumentoval, že „dokument spláchol bezpečnostnú os“, a v tomto vyjadrení ho podporili viacerí talianski poslanci.

Diana Wallisová potvrdila, že v zhromaždení panujú rozpory a že hlavným styčným bodom je práve bezpečnosť. „Chceme zájsť ďalej v zdôrazňovaní bezpečnosti? Kto vie, ako bude vyzerať konečný výstup týkajúci sa imigrácie a migrácie? Bolo by to príliš zložité,“ uzavrela.

Schyľuje sa k veľkým „bitkám“

Podľa Krisa Polleta z Európskej rady pre utečencov a emigrantov minulotýždňová debata bude mať v skutočnosti veľmi malý legislatívny vplyv, aj keď je už jasné, čo budú najspornejšími bodmi. „Ide čisto o politickú diskusiu.“ Osud Štokholmského programu vidí v rukách európskych lídrov a Európskej rady. ECRE dokonca pochybuje, že parlamentná diskusia bude mať akýkoľvek vplyv na konečné znenie dokumentu.

Pollet zdôraznil, že rovnaká nejednota panuje aj na úrovni Rady, čo znamená, že Švédsko v snahe dosiahnuť konsenzus rozšíri program tak, ako to bude možné. Až keď Rada schváli dokument, začnú skutočné politické boje. „V prípade, že Komisia tento široký, vágny program použije ako predlohu k špecifickým legislatívnym nástrojom, ideologické rozdiely sa vyostria a budú viesť k horúcim debatám,“ uzavrel.